-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39826 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:693

آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟
پيامبر خدا, در سال دهم هجرت, از طرف خدا مأموريت يافت, كه در آن سال شخصاً در مراسم شخصاً حج شركت جويد.
پيامبر در بيست و ششم ذي القعده, ((ابودجانه)) را جانشين خود در مدينه قرار داد, در حالي كه بيش از شصت قرباني همراه داشت, به سوي مكه حركت نمود. وقتي به ((ذيالحليفه)) (نقطهاي كه در ((مسجدشجره)) نيز آنجا قرار دارد) رسيد با پوشيدن دو پارچه ساده از مسجد ((شجره)) احرام بست, و هنگام بستن احرام, دعاي معروف احرام را كه ((لبيك)) و پاسخ به نداي ابراهيم است, قرائت نمود. وقتي به نزديكي مكه رسيد, ((لبيك)) را قطع كرد, روز چهارم وارد مكه شد, و يكسره راه مسجد الحرام شد, و يكسره راه مسجد را پيش گرفت و از باب ((بنيشبيه)) وارد مسجدالحرام شد؛ در حالي كه خدا را حمد و ثنا ميگفت و به ابراهيم درود ميفرستاد.
وقتي هنگام طواف, برابر ((حجرالاسود)) قرار گرفت, نخست آن را ((استلام)), نمود, و هفت بار اطراف كعبه دور زد. سپس براي اداي نماز طواف, پشت مقام ابراهيم قرار گرفت و دو ركعت نماز خواند. وقتي از نماز فارغ شد, شروع به سعي ميان صفا و مروه نمود. سپس رو به زائران كرد و گفت: كساني كه همراه خود قرباني نياوردهاند: از احرام خارج شوند, و تمام محرمات احرام براي آنان با ((تقصير)) (كوتاه كردن مو و يا گرفتن ناخن) حلال ميشود. اما من و افرادي كه همراه خود قرباني آوردهاند؛ بايد به حالت احرام باقي بمانند, تا لحظهاي كه قرباني خود را سرببرند.
روز هشتم ذيالحجه فرا رسيد. زائران خانه خدا, همان روز از مكه به سوي عرفات حركت ميكنند تا در عرفه، از ظهر روز نهم تا غروب آن روز توقف نمايند.
پيامبر روز هشتم ذي الحجه-كه روز ((ترويه)) نيز ميگويند- از طريق ((مِني)) عازم عرفات شد، و تا طلوع آفتاب روز نهم در ((مِني)) ماند. سپس بر شتر خود سوار شد، و راه ((عرفات)) را در پيش گرفت.
پيامبر تا غروب روز نهم در عرفه توقف نمود. وقتي هوا كميتاريك شد بر شتر خود سوار شد, و قسمتي از شب را در ((مزدلفه)) و فاصله طلوع فجر و آفتاب را در معشر به سر برد. روز دهم, رهسپار ((مني)) گرديد, و مراسم ((رمي جمره)) و قرباني و ((تقصير)) را انجام داده, براي انجام مراسم ديگرِ حج عازم مكه گرديد.
186----------------------------------------------------

فروغ ابديت- ج2
آيت الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.