-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1347)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(827)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39851 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا حضرت آدم ( عليه السلام ) با خوردن از ميوه درخت ممنوعه گناه كرده و اگر چنين است ، اين امر چگونه عصمت و مقام نبوّت سازگار است؟
براساس آنچه از آيات قرآن و احاديث استفاده مي شود آنچه از حضرت آدم ( عليه السلام ) سرزده ، گناه نبوده است ؛ زيرا حضرت آدم ( عليه السلام ) قبل از اينكه وارد بهشت شود ، از مقام والاي خلافت اللهي و مسجوديت ملائكه برخوردار بوده و اين مقامات با صدور گناه مناسبت نداشته است ؛ بنابراين اين توجيه هم كه چون صدور اين كار قبل از نبوّت حضرت آدم بوده اشكالي نداشته است قابل پذيرش نيست زيرا اوّلاً با توجّه به آنچه يادآوري شد صدرور گناه با مقام والايي كه از حضرت آدم ترسيم شده به هيچ وجه سازگار نيست ثانياً برهان عصمت همان گونه كه دلالت بر عصمت بعد از نبوّت مي كند ، بر عصمت قبل از مقام نبوّت هم دلالت دارد . بر اين اساس آنچه از تعبيرات كه درباره شجره منهيه وارد شده است يا به همان توجيه كلّي كه كار وي گناه نسبي و يا ترك اولي بوده است بايد توجيه شود . و يا به بيان ديگر و آن اينكه نهي از نزديك شدن حضرت آدم به درخت نهي ارشادي بوده است و مخالفت نهي ارشادي گناه نيست و گناه مخالف با نهي مولوي است . توضيح اينكه نهي بر دو قسم است :
1 . نهي مولوي : كه از ناحيه مولي به عبد صادر مي شود چنين نهي جنبه تكليفي دارد و براساس مولويت صادر مي شود و مخالفت آن گناه و موجب استحقاق كيفر است و برهان عصمت انبياء امكان وقوع چنين كاري را از پيامبران بزرگوار الهي نفي مي كند .
2 . نهي ارشادي : است نهي ارشادي جنبه ي ارشاد دارد مانند اينكه دكتر به مريض مي گويد فلان چيز را نخور روشن است كه مخالف دستور دكتر گناه نيست بلكه خاصيّت آن وقوع در مفسده يا زياني است كه ارتكاب عمل ، آن را به دنبال دارد و در آياتي كه در داستان حضرت آدم آمده قرائني وجود دارد كه ارشادي بودن نهي را تأييد مي كند و خوردن ميوه درخت ممنوعه باعث آشكار شدن عورت آنها و خارج شدن از بهشت گرديد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.