-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1348)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1309)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(831)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39888 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:184

حضرت ابراهيم ( ع ) چه ديني داشت ؟
قرآن كريم مي فرمايد : 1- ( ( يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم و ما انزلت التوراه والا نجيل الا من بعده افلا تعقلون ؛ اي اهل كتاب چرا با يكد يگر در ابراهيم مجاد له مي كنيد و او را يهودي و نصراني مي خوانيد در حالي كه تورات ، انجيل بعد از او نازل گرديدند آيا تعقل نمي كنيد؟! ) ) ، ( آل عمران ، آيه 65 ) . 2- ( ( ما كان ابراهيم يهوديا و لا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما؛ ابراهيم ، يهودي و يانصراني نبود بلكه حنيف و مسلم بود ) ) ، ( آل عمران ، آيه 67 ) . 3- ( ( ان اولي الناس بابراهيم للذين اتبعوه و هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المومنين ؛ نزديكترين مردم به ابراهيم كساني اند كه از او پيروي مي كنند واين پيامبر و كساني كه به او ايمان آورده اند و خدا ولي مومنين است ) ) ، ( آل عمران ، آيه 68 ) . 4- ( ( مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ؛ همان آيين پدرتان ابراهيم او شما را از گذشته مسلمان ناميد ) ) ، ( حج ، آيه 78 ) . 5- ( ( ربنا واجعلنا مسلمين لك و من ذريتنا امه مسلمه لك ؛ ابراهيم و اسماعيل ؛در دعا گفتند : خداي ما، ما را براي خودت مسلمان قرار ده و از فرزندان مانيز براي خودت امتي مسلمان قرار ده ) ) ، ( بقره ، آيه 128 ) . بنابراين : 1-حضرت ابراهيم حنيف و مسلمان بوده است . 2- دين اسلام دربر دارنده آيين ابراهيمي حنيف است و نامگذاري اين دين به اسلام و بعثت پيامبراكرم به دعاي حضرت ابراهيم بوده است ، ( نگا : ادامه آيه 78 سوره حج وآيه 129 بقره ) . 3- اگر بگوييم آيين ابراهيم ( ع ) آيين ( ( حنيف ) ) بوده است صحيح است و اگر بگوييم آيين او ( ( اسلام ) ) و خود آن بزرگوار ( ( مسلمان ) ) بوده است صحيح است و صحت و درستي اين هر دو نامگذاري ازآيات قرآن استفاده مي شود .افزون بر آن حضرت ابراهيم(ع) قرن ها پيش ازموسي(ع) و عيسي(ع) زيسته است و مطالبي كه در سوال آورده ايد از زبان حضرت ابراهيم ( ع ) نبوده است. ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.