-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3989 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

موضوع1. آزادي : تساوي حقوق براي همهدستگيري از مظلومان جامعه، كاهش اختلاف طبقاتي 2.اقتدار : استقلال، رسيدن به قله هاي علم 3. سعادت : معنويت، رفاه، امنيت

ـ نقش نسل نوجوان و جوان كشور درتحقق اين آرمانها چيست؟طبيعي است از جواني با درايت و درك شما، جز اين انتظار نمي رود. اين كه فقط انسان از ديگران انتقاد و گلايه داشته باشد ولي به نقد خودش نپردازند و در شناخت وظيفه خويش و تكليف خودش در شرايط گوناگون سياسي و اجتماعي همّت نگمارد، نبايد انتظار داشته باشد تحوّلي در جامعه اش صورت بگيرد، ولي اگر همزمان به اداي تكليف و وظيفه ديني، ملّي، اجتماعي و صنفي خويش همّت بگمارد و انجام وظيفه را از ديگران نيز مطالبه كند و اين تفكر و انديشه به عنوان يك فرهنگ عموميت پيدا كند، بسياري از معضلات اجتماعي و نابسامانيها مرتفع خواهد شد.

در سؤال قبلي توضيح داده شد كه در اسلام تساوي در حقوق وجود ندارد و بلكه عدالت مطرح است. آنچه مي توان عنوان كرد، اين است كه در شرايط كاملاً مساوي، افراد از حقوق مشابه و همانندي برخوردارند؛ البته چنين تشابه و تساوي محقق شد!

و نيز در همان سؤال، به وظايف جوانان و نوجوانان اشاره شد. در تكميل آن نكاتي بيان مي شود. اميد آن كه شما جوان عزيز و باصفا و پرانرژي، با همّت والا و همسو نمودن ديگر دوستانت، بتواني طرح نو دراندازي و رونق و پيشرفتي مضاعف در امور حاصل شود.

امام خميني( مي فرمايد : راه اصلاح يك مملكت، فرهنگ آن مملكت است. اصلاح بايد از فرهنگ شروع بشود. دست استعمار توي فرهنگ ما كارهاي بزرگ مي كند، نمي گذارد جوانهاي ما مستقل بار بيايند، نمي گذارند در دانشگاه جوانهاي ما درست رشد بكنند. اگر فرهنگ درست بشود، يك مملكت اصلاح مي شود، براي اينكه از فرهنگ است كه در وزارتخانه ها ميرود، از فرهنگ است كه در مجلس مي رود، از فرهنگ است كه كارمند درست مي شود. (1) برادر عزيز، مشاهده مي كني كه آن امام فقيد، اصلاح فرهنگ (اعتقادات و باورها و ارزشها و سيستم آموزشي و آداب و رسوم و ... ) را شرط اصلاح جامعه مي داند. اگر نسل جوان اصلاح بشود، جامعه در آيندة نزديك اصلاح خواهد شد و اگر جوان به فساد كشيده شوند، جامعه در منجلاب تباهي فروخواهد غلطيد. بايد مراكز آموزشي (مدارس و دانشگاهها)، محيطي باشد كه انسانهاي مهذّب بپروراند و اصلاح اين محيطها تاحدود بسيار زيادي به فعاليّت و تلاش جوانان پرشور و نشاط حاضر در آن محيطها بستگي دارد. اگر خود جوانان انگيزه براي پيشرفت و تعالي نداشته باشند، معلم كاري از او ساخته نيست؛ البته معلم مي تواند نقش ايفا كند،ولي براي دانش آموزي كه پذيرفته باشد حضورش در مدرسه و عمل به سخنان معلم، موجب سعادت است؛ ولي اگر جوان در كلاس احساس كند براي فرار از خانه يا دل خوشي پدر و مادر يا اين كه بيسواد نباشد تا مردم مسخره اش كنند و يا رسيدن به مقام و منصب، سركلاس حاضر باشد و درس را نه به عنوان يك تكليف، بلكه به عنوان يك وظيفه زوري و جبري بخواند، پيشرفتي حاصل نميشود.

امام خميني( ، در خصوص چگونگي اصلاح فرهنگي، مي فرمايد : بايد در فرهنگ توجه به آن داشته باشيد و كوشش بشود كه خودتان را پيدا كنيد. گم كرده ايم خودمان را. تمام مفاخر شرقي را گذاشته ايم و هي رفتيم سراغ مفاخر غرب؛ آن هم نه آني كه آنها دارند، آني كه به ما مي دهند.(2) ملاحظه مي كني كه امام راه اصلاح فرهنگ را، اصلاح خويش و رسيدن به خودباوري و دوري از خودباختگي مي داند. بايد گذشتة خودمان را بشناسيم، مفاخر را بشناسيم و باور كنيم كه ما هم ميتوانيم مثل آنان بشويم، اگر بخواهيم. اخلاق فردي و اجتماعي يكي از مسائل عمده اي است كه در اصلاح فرهنگ تأثير بسزايي دارد. مثلاً اگر افراد يك جامعه وقت شناس باشند، سرنوشت فوق العاده اي پيدا مي كنند. اگر وجدان كاري و انضباط كاري داشته باشند، پيشرفت و سعادت فوق العاده اي نصيب آنها مي شود. اگر خطرپذير باشند و عافيت طلبي نكنند و دنبال راحتي خودشان نباشند و حاضر باشند در ميدانهاي سخت وارد بشوند، مسلّماً پيشرفت خواهند كرد و ...

آرزو مي كنم شما جوانان عزيز، با همّت والا، در جهت اصلاح فرهنگ جامعه تلاش كنيد؛ با فراگيري علم و دانش،عمل به آن، اصلاح اخلاق فردي و اجتماعي و روحية كار و تلاش و پشتكار و جدّيت روزافزون و دوري از تنبلي و سستي و ركود و رخوت.

علاج مشكلات كشور اصلاح فرهنگي است و اصلاح فرهنگ نيز جز با همّت و پشتكار و جدّيت بي وقفه و تحرك و پويايي و آگاهي و فضيلت خواهي نسل جوان، محقق نمي شود.

موفق و سربلند باشي.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. 19/10/1356

22/6/1358

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.