-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1344)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(827)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39890 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:19

آيا آزر بت تراش پدر حضرت ابراهيم « عليه السلام » بوده است ؟
آزر پدر حقيقي حضرت ابراهيم « عليه السلام » نبوده است و كلمه ي « اب » [پدر] ، كه در قرآن كريم درباره آزر اطلاق شده « و اذ قال ابراهيم لابيه آزر » دلالت ندارد كه آزر پدر حقيقي و نَسَبي حضرت ابراهيم « عليه السلام » بوده است؛ زيرا در زبان عرب با آنكه كمله « اب » به معناي پدر و جدّ است ، گاه با قرينه به معناي « عمو » ست . از همين رو ، در قرآن كريم آمده است : هنگامي كه يعقوب در حال احتضار بود از فرزندانش پرسيد : شما بعد از من چه مي پرستيد ؟ گفتند : « نعبد الهك و اله آبائك ابراهيم و اسمعيل و اسحق؛ خداي {P - سوره بقره ، آيه 133 . P}
تو را مي پرستيم كه همان خداي پدران تو ابراهيم و اسماعيل و اسحق است » .
در اين آيه ، كلمه « آباء » كه جمع « اب » است ، هم بر « جدّ » ايشان ( حضرت ابراهيم ) و هم بر عمويشان كه حضرت اسماعيل بوده اطلاق شده است؛ ، زيرا يعقوب فرزند اسحق و برادرزاده اسماعيل است .
براي آگاهي بيشتر در اين چند آيه كه درباره ي آزر آمده دقّت فرماييد .
حضرت ابراهيم « عليه السلام » در اوايل بعثتش به آزر و مي گويد : « بتهايي را به عنوان خدايان براي خودت انتخاب كرده اي ؟ تو و پيروانت همه گمراهيد » .
{P - سوره انعام ، آيه 74 . P}
آزر وعده خداپرستي به ابراهيم « عليه السلام » داد . ابراهيم « عليه السلام » گفت : « لاستغفرن لك » ؛ حالا كه وعده دادي دست از بت پرستي برداري ، من هم براي تو استغفار خواهم كرد .{P - سوره ممتحنه ، آيه 4 . P}
پس از آنكه حضرت ابراهيم « عليه السلام » ديد آزر به وعده اش عمل نكرده ، خداپرست نشد و به دشمني با خدا پرداخت از او دوري جست و كناره گرفت : « فلمّا تبيّن له انّه عدوّ للّه تبرّأمنه » .
{P - سوره توبه ، آيه 114 . P}
در جاي ديگر قرآن از قول حضرت ابراهيم « عليه السلام » مي خوانيم : « خدايا مرا و والدين مرا و مؤمنين را بيامرز ، روزي كه حساب برپا مي شود » . اين آيه حالات و آخرين گفته هاي {P - سوره ابراهيم ، آيه 41 . P}
ابراهيم « عليه السلام » را در پايان عمرش ، پس از اتمام بناي خانه كعبه ، بازگو مي كند .
در آيه قبل ديديد كه ابراهيم « عليه السلام » به طور كلّي از آزر بيزاري جست و رابطه خود با او را به كل قطع كرد . آيه اخير پايان عمر ابراهيم « عليه السلام » را مجسم مي كند . وي مي گويد : « خدايا مرا و والدين مرا بيامرز . » بنابراين از در كنار هم نهادن آن دو آيه كه يكي مربوط به « آزر » و در اوايل بعثت ابراهيم « عليه السلام » است و ديگري مربوط به والدين ابراهيم « عليه السلام » و در اواخر عمر اوست به خوبي روشن مي شود كه آزر غير از پدر حقيقي حضرت ابراهيم « عليه السلام » است . و يكي از لطايف آيه شريف اين است كه تعبير « والدين » را به كار برده « ربنا اغفرلي و لوالدي » به خلاف كلمه « ادب » واژه « والدين » بر غير پدر و مادر حقيقي اطلاق نمي شود . پدر حضرت ابراهيم « عليه السلام » « تارخ » نام داشته است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.