-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1353)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1328)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1310)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(838)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(812)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(654)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39892 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

اگر بگوييم ابراهيم « عليه السلام » يهودي و نصراني نبوده ، چون تورات و انجيل بعد از او نازل شده است؛ پس ابراهيم « عليه السلام » مسلمان هم نبوده؛ زيرا قرآن بعد از او نازل شده است . با اين وصف چگونه در قرآن مسلمان به حساب آمده است ؟
{P - سوره آل عمران ، آيه 67 . P}
اين مسلّم است كه يهودي و نصراني شدن پس از تورات و انجيل مطرح است؛ بنابراين تا قبل از نزول تورات و انجيل يهودي و نصراني بودن معنا ندارد و به همين دليل نبايد ابراهيم را يهودي و نصراني دانست؛ ولي تعبير مسلم درباره هر كسي كه آيين حق را پذيرفته و به عبارت ديگر در برابر خداوند تسليم باشد به كار مي رود .
اساساً اين كه قرآن مجيد مي فرمايد : « ان الذين عندالله الاسلام؛ همانا دين نزد خدا اسلام است » اصلي كلّي كه شامل تمام زمانها و مكانها مي شود؛ بر اين اساس تمام پيامبران الهي مردم {P - سوره آل عمران ، آيه 19 . P}
را به اسلام دعوت مي كردند . آيين ابراهيم « عليه السلام » هم در واقع اسلام و تسليم در برابر خداوند بوده ، دين حضرت موسي « عليه السلام » [يهوديت ] و آيين حضرت عيسي « عليه السلام » [نصرانيّت ] هم اسلام بوده است؛ چنانچه آيين حضرت محمّد « ص » هم اسلام مي باشد .
در قرآن مجيد از زبان فرعون نقل شده كه وي وقتي خويش را در آغوش امواج سهمگين ديد گفت : « آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل و انا من المسلمين؛ ايمان آوردم كه {P - سوره يونس ، آيه 90 . P}
خدايي نيست جز خدايي كه بني اسرائيل به او ايمان آوردند و من از مسلمانان مي باشم » .
با اين گفته حضرت موسي « عليه السلام » به قومش كه : « يا قوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين؛ اي قوم من ! چنانچه شما به خدا ايمان آورده ايد؛ بر او توكل كنيد . »
{P - سوره يونس ، آيه 84 . P}
بنابراين حضرت ابراهيم « عليه السلام » مسلمان است؛ گرچه در آن زمان پيامبر آخرالزمان نيامده و قرآن مجيد نازل نشده بود .
بر اين اساس ، دين نزد خداوند تنها اسلام است كه شرايع مختلف همه در آن مشترك هستند؛ معارفي مانند توحيد ، اعتقاد به وحي ، معاد و نيز احكام و دستورالعمل هايي مانند نماز ، روزه ، حج ، جهاد و . . . كه در شرايع مختلف مشترك بوده است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.