-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1351)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1310)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(833)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(812)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39895 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آزمايش هايي كه خداوند نسبت به ابراهيم « عليه السلام » كرد و ابراهيم « عليه السلام » در آنها موفق شد و به مقام امامت و رهبري مردم رسيد چه بود ؟
در قرآن آمده است : « و اذا ابتلي ابراهيم ربّه بكلمات فاتمهّن قال اني جاعلك للناس اماماً؛ و چون ابراهيم را پروردگارش با كلماتي بيازمود ، و وي آن همه را به انجام {P - سوره بقره ، آيه 124 . P}
رسانيد[خدا به او] فرموده : و من تو را پيشواي مردم قرار دادم . »
براساس اين آيه شريف خداوند پيامبر خو ، ابراهيم « عليه السلام » ، را با كلماتي آزمايش نمود . « كلمه » در اصطلاح قرآني منحصر در كلام نيست و بر حقايق عيني نيز اطلاق مي شود . بنابراين ابراهيم « عليه السلام » در اموري مورد آزمايش قرار گرفت و از آن موفق و پيروز سر برآورد .
براساس برخي از روايات ، آزمايشي كه خداوند نسبت به حضرت ابراهيم « عليه السلام » انجام داد ، مسأله ذبح فرزندش ، اسماعيل بود كه از آن سرافراز بيرون آمد و خداوند براي او فدايي فرستاد .
{P - بحارالانوار ، ج 12 ، ص 56 . P}
برخي از مفسران از جمله مرحوم علّامه طبرسي در تفسير ارزشمند مجمع البيان تمامي آنچه كه ابراهيم « عليه السلام » در طول زندگي خود به نحو احسن و كامل انجام داد ، از جمله موارد آزمايش به حساب آورده اند؛ اموري از قبيل ديدن ستارگان ، ماه و خورشيد و نفي الوهيت آنها؛ ذبح اسماعيل؛ افتادن در آتش توسط نمرود؛ مهاجرت از ديار كفر و . . . كه آيه : « و ابراهيم الذي وفّي؛ و ابراهيم آنكه وفا نمود . »
به اين امور اشاره دارد؛ يعني ابراهيم به همه آنچه كه خدايش امر كرده بود - از جمله ذبح اسماعيل - وفا نمود .
اين مطلب را روايات چندي كه درباره مقام امامت يافتن ابراهيم « عليه السلام » وارد شده تأييد مي كند . از جمله از امام صادق « عليه السلام » نقل شده كه : « خداوند متعال قبل از آنكه ابراهيم را نبّي قرار دهد عبد خويش قرار داده بود؛ و قبل از آنكه وي را رسول و فرستاده خود به سوي مردم قرار دهد نبّي قرار داده بود؛ قبل از آنكه او را خليل خود قرار دهد رسول خود قرار داده بود؛ و قبل از آنكه او را امام و رهبر جامعه قرار دهد خليل قرار داده بود؛ پس از آن كه تمامي اين امور در او جمع شد به او فرمود : « به درستي كه من تو را امام و رهبري براي مردم قرار دادم » ؛ يعني تمامي اين امور مقدمه و مراحلي به عنوان آزمايش و ابتلا براي رسيدن ابراهيم « عليه السلام » به مقام امامت بود .
{P - بحارالانوار ، ج 12 ، ص 12 . P}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.