-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3990 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

موضوع1. آزادي : تساوي حقوق براي همه، دستگيري از مظلومان جامعه، كاهش اختلاف طبقاتي 2.اقتدار : استقلال، رسيدن به قله هاي علم 3. سعادت : معنويت، رفاه، امنيت

ـ مشكلات فراروي انقلاب در دستيابي به اين آرمان ها چيست؟قبل از اين كه در خصوص مشكلات فراروي دستيابي به آرمانهاي ذكر شده، مطالبي را مطرح كنيم، لازم مي دانيم در خصوص آرمانهاي مطرح شده، توضيحي به عرض شما دوست عزيز برسانيم.

در اسلام تساوي حقوق براي همه وجود ندارد. اسلام اصل عدالت را مطرح كرده است. جامعه اسلامي جامعه اي برابر نيست، جامعه اي متعادل و عدل گونه است و يكي از تعاريف عدل كه در خصوص خداوند مطرح شده، اين است كه خداي متعال به بندگان خودش افاضه فيض مي كند، به قدر استطاعت و توانايي و ظرفيت وجودي شان بنابراين در جامعه انساني، هر كدام از بندگان خدا بايد متناسب با ظرفيت،استعداد، توانايي و نيازهاي ضروريش و بر حسب تلاشي كه انجام مي دهد، از حقوق انساني و مزاياي مادي و زندگي متناسب برخوردار گردد. خداي بزرگ مي فرمايد : وكذلك جعلناكم اقرً وسطاً لتكونوا شهداء علي الناس(1) (ما شما را امت وسط (متعادل) آفريديم، تا براي ساير مردم الگو و اسوه باشيد.) نفرموده است شما را با يكديگر برابر قرار داديم. در آيه ديگري مي فرمايد : لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط...(2) (پيامبران را با ادله و معجزات فرستاديم و بر آنان كتاب و ميزان عدل نازل كرديم، تا مردم براستي و عدالت گرايند و پيامبران در ميان مردم قسط و عدل را برپا دارند و با متجاوزان و ظالمان با شدت برخورد نمايند.) بنابراين جامعه اسلامي جامعه عدل است. و پيامبر و امامان و رهبراندينيتلاش ميكنند عدالت را در جامعه پياده كنند و به اعتقاد برخي از نويسندگان، اميرالمؤمنين علي( ، به دليل شدت عملي كه در اجراي عدالت نشان داد، در محراب به شهادت رسيد قُتِلَ عليٌ في محرابه لشدة عدله (3) البته در بخش ديگري كه شما برادر بزرگوار اشاره كرده اي (دستگيري از مظلومان و كاهش اختلاف طبقاتي)، در راستاي اجرا و تحقق عدالت اجتماعي است، كه بايدبا همة وجود براي تحقق آن تلاش كرد.

آنچه شما برادر عزيز و ارجمند اشاره كرده اي، سه هدف اصولي و اساسي انقلاب اسلامي است، كه در شعار استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي تبلور يافته بود. استقلال در ابعاد سياسي، فرهنگي و علمي و اقتصادي و آزادي يعني برخورداري همه افراد جامعه از حقوق فردي و اجتماعي و ديني و انساني. و جمهوري اسلامي همان نهاد و سازماني است كه معنويّت و عرفان را تضمين مي كند.

همة مردم كشور، بخصوص نسل جوان و پر انرژي، بايد براي رسيدن به اين اهداف، از همه پتانسيل و توان و استعداد خودشان استفاده كنند. بدون شك هر كشوري كه به مدارج عالي تعالي و پيشرفت رسيده است، مرهون تلاش و كوشش خستگي ناپذير جوانانش بوده است. و اگر كشوري عقب مانده و فقير و وابسته باقي مانده است، از سستي و تجمل گرايي وتنبلي و رفاه زدگي و ... جوانانش ريشه گرفته است. جوان امروز بايد با همّت عالي كه دارد، از پله هاي پيشرفت و تعالي با سرعت محيرالعقول بالا رود و جوان ايراني بدون شك از اين توانايي و استعداد برخوردار است و در عرصه هاي گوناگون، خودش را نشان داده است.

دوست عزيز نوجوان و فهيم من، مجتبي جان، قطعاً خوب مي داني كه اولين گام براي پيشرفت كشور و جامعه، كسب علم و دانش و تكنولوژي و استقلال علمي است. مادامي كه به بيگانگان نيازمند باشيم، در عرصه هاي مختلف پيشرفت نخواهيم كرد و همچنان وابسته باقي خواهيم ماند و حتماً بخوبي آگاهي كه عمده ترين مشكل در راه رسيدن به اين هدف مقدس، تنبلي و خمودي است. جوان دانش آموز و دانشجو و استاد ... ،بايد از تنبلي و ركود خارج شوند و با رعايت به پيش روند، و دانش را در هر نقطه عالم كه باشد،با همّت و تلاش به چنگ آورند. اين يك وسيله مهم است و تخلّف از آن جرم و گناهي نابخشودني و به فتواي امام كه در كتابهاي درسي نيز درج شده است، اگر دانش آموزان در مدارس درس نخوانند، حرام است. آنان بايد معلمان خود را وادار به كار و تلاش كنند. هزينه هاي زيادي براي دانشمند شدن آنان مصرف مي شود، و وزارت آموزش و پرورش از عريض و طويل ترين سازمانهاي كشور، كه امر مقدس تعليم و تربيت به عهده او گذاشته شده است. دانش آموز و دانشجو بايد بدانند درس خواندن و كسب دانش و آگاهي (نه امتحان و نمره آوردن و مدرك گرفتن و دانشگاه رفتن، و مدرك گرفتن و حقوق گرفتن) ، وظيفه و تكليف است و درس نخواندن حرام و گناه و از بزرگترين گناهاني است كه مرتكب آن بايد در پيشگاه همه مسلمانان پاسخگو باشد. چرا كه سرمايه ملت، مشغول تحصيل شده است. بايد فكر بكند اگر درس نخواند، آيا خواهد توانست در عالم واپسين پاسخ ملّت را بدهد؟! معلمان نيز اين چنين هستند، بايد آنها نيز با جدّيت تلاش كنند و دانش آموزاني باسواد بارآورند و نيز استادان دانشگاهها و ...

وظيفه دوم بهره برداري از دانش و فنون است. اگر همه كساني كه درس خوانده اند و چيزي يادگرفته اند و در گوشه اي از كشور مشغول كار شده اند، از آنچه فرا گرفته اند براي خدمت استفاده كنند و دانش و بينش خودشان را بكار ببندند و با دقت و هوشياري بصورت فعّال وارد عرصه كار و فعاليّت و توليد و... بشوند، بدون ترديد گامهاي بلندي در جهت رشد و تعالي كشور و ملّت برداشته خواهد شد. ولي اگر به دنبال راحت طلبي و رفاه باشند و هر كس بخواهد كار راحتي داشته باشد و از كارهاي سخت و طاقت فرسا فرار كند و روز بگذراند و ساعت تمام كند و آخر روز و ماه حقوقي دريافت كند،خواه كار مثبتي كرده باشد و خواه نه، اگر بجاي كار و توليد و افزايش دانش و آگاهي و ارائة خدمت به مردم و راه اندازي كارهاي ديگران و رفع موانع از كارهاي ديگران، تجمل پرستي، رفاه طلبي، عيش و عشرت و خوشگذراني و حيف و ميل و بريز و بپاش و ... حاكميت يابد، اين از مشكلات و موانع پيشرفت و توسعه حقيقي و مانع تحقق آرمانهاي مقدسمان خواهدبود.

بنابراين مانع دوم بي عملي و تنبلي در كار و فرار از كار و تلاش و سستي و ركود در ميدان كار و توليد است. عامل ديگري كه در پيشرفت و تعالي جامعه و وصول آرمانها و اهداف بسيار نقش دارد، صداقت و اخلاص در گفتار و عمل است. اگر اعضاي جامعه بخصوص انديشمندان و تحصيل كرده ها و رهبران ديني و سياسي و اجتماعي و فرهنگي، و دانش آموزان و دانشجويان و طلاب جوان به دنبال افزايش دانش و بينش باشند و آنچه را فراگرفته اند نيز بكار بگيرند، ولي با هدفي غيرعادلانه و غيرخدايي و براي رسيدن به مطامع دنيوي و مقامات و مناصب كسب و ثروت و جاه و مقام، متأسفانه شكاف و اختلاف طبقاتي افزايش خواهد يافت و به مصداقهر آنكه با چراغ آيد گزيده تر برد كالا، آنهايي كه اهل فهم ودرك هستند، از دانش و آگاهي خودشان، در جهت مقاصد شيطاني استفاده خواهند كرد. عالم شده اند و به علم خودشان هم عمل مي كنند، ولي بقصد ريا و خودنمايي و افزايش ثروت و مكنت و ... ؛ اين افراد متأسفانه ضربه هاي سنگيني به جامعه وارد مي كنند. امامان معصوم( و پيامبر بزرگوار اسلام( و رهبران ديني و اصولاً جامعه اسلامي و انساني از دو قشر لطمه ديدهاست : عالمان بي پروا و جاهلان مقدس مآب.(4) سيدالشهدا( و ياران باوفايش را در كربلا عالماني چون عمرسعد و ... و جاهلاني چون لشكر كوفه، به شهادت رساندند. عمرسعد قتل امام را وسيله رسيدن به بهشت معرفي كرد و جاهلان كه بهشت را مي طلبند، تصور مي كنند به بهشت مي روند.

پس برادر عزيز و ارجمند، سه گام اصلي و اساسي براي وصول به آرمانها را 1.كسب دانش، 2.كار و فعاليت ، 3. اخلاص در عمل مي دانيم. و بزرگترين مشكلات و موانع تحقق آرمانهاي مقدسمان، در 1. جهل و ناآگاهي، 2.تنبلي و رخوت، 3.فقدان خلوص ست.

به اميد آن كه شما جوانان در رسيدن به اين آرمانها موفق باشيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. سوره مباركة بقره / آيه 143

2. سوره مباركة حديد / آيه 25

3. بيست گفتار، شهيد مطهري،گفتار اول و دوم

جهت اطلاع بيشتر رجوع كنيد به جاذبه و دافعه علي( ، نوشته استاد شهيد مرتضي مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.