-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3991 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

موضوع1. آزادي : تساوي حقوق براي همهدستگيري از مظلومان جامعه، كاهش اختلاف طبقاتي 2.اقتدار : استقلال، رسيدن به قله هاي علم 3. سعادت : معنويت، رفاه، امنيت

ـ كداميك از اين آرمان ها نسبت به قبل از انقلاب بيشتر محقق شده است؟

براي تحقق آرمانهاي فوق در طول سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در دولتهاي متعدد تلاشهاي فراواني صورت گرفته است ولي متأسفانه علل و عوامل بسيار زيادي دست به دست هم داده است تا اين آرمانها نمود و بروز نيابد، به گونه اي كه امروز بسياري از مردم وعوام و جوانان نمي توانند اين آرمانها را لمس و درك كنند.

امروزه همه افراد به راحتي به همة مسؤولات كشور اعتراض و انتقاد مي كنند و حتي كساني كه دم از نبود آزادي مي زنند،اگر اندكي تأمل كنند، مي فهمند كه اگر آزادي نبود، چگونه اعلام عدم آزادي مي كردند. چگونه مي توان درك كرد كه آزادي بيان وجود نداشته باشد، ولي برخي بيان كنند كه آزادي بيان وجود ندارد. اگر آزادي بيان وجود نداشت، چگونه نبود آزادي را اعلام ميكنند. در انتخابات آزادند شركت كنند و گاهي ملت ايران با حضور خودشان پاي صندوقهاي رأي، شگفتي مي آورند. در حالي كه بسياري از خارجيها و بسياري از مسؤولان و مردم تصوري خاص از انتخابات دارند، ولي به ناگاه متوجه مي شوند كس ديگري غير از آن كس كه تصور مي كردند، رأي آورد. خلاصه اين كه آزادي موجود ما نسبت به آنچه در قبل از انقلاب وجود داشت، اصلاً قابل مقايسه نيست. در آن زمان چنان جوّ پليسي و ارعابي حاكم بود، كه حتي اعضاي يك خانواده هم نسبت به يكديگر اعتماد نداشتند و هر كدام تصور مي كرد ديگر اعضاي خانواده عضو ساواك (سازمان اطلاعات و امنيت كشور) هستند. در آن زمان ميگفتند : ديوار موش داره، موش گوش داره يعني حتي در جايي كه هيچ كس نيست هم اطميناني نيست و ممكن است در داخل ديوارها دستگاههاي جاسوسي باشد و كنايه از اين كه نبايد اطمينان كرد و حرف زد و اگر بدگويي بشود، بالاخره عوامل رژيم كشف كرده و فرد را مجازات (زندان، اعدام، شكنجه و ...) مي كنند.

البته اگر چه هم اكنون در كشور آزادي در حدّ مطلوبي قرار دارد، ولي برخي علل و عوامل احساس عدم آزادي را در اذهان ايجاد مي كند. فقر فرهنگي، عدم اعتماد به مسؤولان و رواج شايعه و ... موجب مي شود احساس عدم آزادي را در افراد بوجود آورد؛ به عنوان مثال، هر چند تاكنون در طول 25 سال حاكميت جمهوري اسلامي، هيچ كس به دليل عدم شركت در انتخاباتمؤاخذه نشده است، ولي هنوز هم عده اي مي گويند براي اين كه شناسنامة مان مهر انتخابات بخورد و در موقع گرفتن كوپن، اخذ دفترچه آماده به خدمت، گزينش و استخدام در ادارات مؤاخذه نشويم، در انتخابات شركت مي كنيم و حال اين كه تاكنون در طول انتخابات گذشته عده اي شركت نكرده اند و تنها با آنان برخوردي نشده، بلكه حتي چنين حرفي نيز در بين مردم رواج نيافته است.

در خصوص عدالت اجتماعي و كاهش شكاف و تضاد طبقاتي، برخي اقدامات خوب و زيربنايي صورت گرفته است، ولي از آرمان خيلي عقبيم. از جمله طرحهاي زيربنايي كه براي تحقق عدالت اجتماعي و استفاده مردم از امكانات دولت صورت گرفته است، مي توان به اين موارد اشاره كرد : پرداخت مستمري به روستائيان 60 ساله ناتوان از كار، سرپرستي زنان فاقد سرپرست خانواده،سرپرستي از كودكان بي سرپرست، برق رساني به تمام روستاهاي بالاي 20 خانوار،احداث جاده براي روستاها، بهره مند ساختن روستاييان از آب آشاميدني سالم و بهداشتي و امكانات مخابراتي و ارتباطي و بهداشتي و خودكفايي در توليد محصولات غذايي و غلّات و بي نيازي از واردات مواد غذايي (گوشت، لبنيات، گندم و ...) اما متأسفانه در اثر شكاف طبقاتي، به دليل سوءاستفاده از فرصت طلبان از موقعيت انقلابي و جنگي، برخي از افراد يك شبه راه صد ساله پيمودند و از فقر و فلاكت به يكباره به ثروت و مكنت و ... رسيدند. كارنامه نظام ما متأسفانه در بعد عدالت اجتماعي و كاهش فقر و كاهش تضاد در شكاف طبقاتي، خيلي درخشان نيست.

در بعد معنوي نيز گامهاي بلندي برداشته شده است. تمامي مراكز فساد و بي بند وباري و منحرف كه بطور رسمي و قانوني به اعمال منافي عفت و سلامت جامعه مشغول بودند، برچيده شد و بسياري از زمينه هاي مفاسد و گناهان از ميان رفت؛ ولي با توجه به تهاجم وسيع دشمن غدّار، افزايش فاصله فقر و غني (فقير و ثروتمند)، افزايش غيرمتعادل جمعيت و در نتيجه افزايش بيكاري، افزايش سن ازدواج و ... ، موجبات برخي ناهنجاريها و معضلات اجتماعي فراهم شده و ميزان علاقه مندي و پايبندي به معنويات كاهش يافته است.

در يك جمع بندي مي توان ادعا كرد كه نظام جمهوري اسلامي در همه ابعاد و آرمانهاي مطرح شده توفيقات بزرگي داشته است و گامهاي بلندي برداشته و اقدامهاي اساسي و زيربنايي فراواني به شهر رسانده است، كه در آينده آثار آن مشخص خواهد شد. ولي از سوي ديگر شايد بتوان گفت نظام مقدس جمهوري اسلامي در تحقق آرمان آزادي و آزادي خواهي، نسبت به استقلال اقتصادي و كاهش تضاد طبقاتي و افزايش معنويّت، موفقتر بوده است. البته اين نكته نيز حائز اهميت است كه آرمانهاي فوق در سالهاي اوليه پس از اتمام دوران تحميلي، تجمل گرايي و ثروت اندوزي و حبّ رياست و جاه و مقام و مظاهر دنيوي بيشتر ارزش يافتند و ارزشهاي معنوي كمرنگتر شدند و به عبارت ديگر ارزشها تغيير يافتند و ارزشهاي مادي كه در ساليان اوليه پس از پيروزي انقلاب غير مقدس بودند، تقدس يافتند و در صفوف و طبقات گوناگون، اصل واساس رسيدن به اين ارزشها مطرح شد. در سالهاي اوليه زندگي تجمّلي ضد ارزش بود، ولي از سال 67 به بعد به مرور زمان نه تنها زندگي ضد ارزش نبود، بلكه تلاش براي رسيدن به آن و كسب امكانات رفاهي و تجمّلي و اشرافي ارزش شد. اميد مي رود با همت نسل پويا، پرتحرك، با نشاط، شاداب و حق گرا، اين آرمانها هر چه بهتر و كاملتر جامة تحقق بپوشد. انشاءا...

ايام به كام و توفيقت در جهت اهداف متعاليت افزون باد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.