-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1347)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(828)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39929 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

در مورد اصحاب كهف و داستان مربوط به ايشان (چنانچه در قرآن كريم آمده است) به يكسري معلومات و اطلاعات نيازمندم ، در اين مورد سوره كهف آيه 9 وارد شده است و همچنين در روايات اسلامي مسيح از اصحاب كهف ذكري به ميان آمده است. خواهشمند است در اين مورد بنده را راهنمائي كنيد و اگر كتابي را مي شناسيد از آن نام ببريد.
نويسندگان غربي مانند «ادوارد گيبون» و «لويس مايستيون» مترجمان قرآن و جمعي از متفكران بر اين عقيده اند كه مقصود از « اصحاب كهف » كه قرآن درباره آنها سخن گفته همان خفتگان هفتگانه( The Seven Sleepers ) هستند و اينان هفت جوان بودند كه از عبادت بتها سر برتافته و پيش از آنكه آئين مسيح(ع) به صورت دين رسمي دولت درآيد به مسيحيت گرائيدند چنانچه ماسينيون مُستشرق فرانسوي كتابي درباره ايشان نوشته و آن را « خفتگان هفتگانه افسوس » (اصحاب كهف) در اسلام و مسيحيت ناميده است. افسوس يكي از دوازده شهر مهم آسياي صغير است كه در كناره درياي « اژه » با فاصله 35 ميل در سمت جنوب « اسميرنه » ازمير فعلي در تركيه برپا بوده و اكنون ويرانه است. اين پژوهشگران بيان ميكنند كه اختفاي اين جوانان در عهد Decius (249 ـ 251 م) كه عرب او را دقيانوس مينامند اتفاق افتاده است و مدت خواب ايشان تقريباً دويست سال بوده است. مورّخان بزرگ داستان اصحاب كهف را در فاصله بين حضرت مسيح(ع) و ظهورحضرت محمد (ص) مي دانند از اين رو در كتب عَهدين چيزي نوشته نشده است گرچه قريش از يهود اين داستان را شنيده اند در منابع غربي شماراصحاب را هشت و سخن از همراهي سگي نيست ، آنان مدت دويست سال خواب نوشته اند ، ولي مسلمانان خواب آنها را مدت سيصد سال ميدانند . در جايگاه غار كهف اختلاف كرده اند بعضي ميگويند در شهر افسوس در تركيه در 73 كيلومتري ازمير بوده است ، صدها قبر در آنجاست. علامه طباطبايي معتقد است كه اصحاب كهف در هشت كيلومتري عمان پايتخت اردن است . برخي ديگر گفته اند در كوه قاسيون در نزديكي دمشق قرار دارد عدّه اي معتقدند در بترا از بلاد فلسطين واقع شده ، برخي مي گويند در اسكانديناوي است كه هفت جثه سالم به شكل روماني ها كشف گرديده است و مكان هاي ديگري نيز گفته اند كه قابل بيان نيست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.