-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3993 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا مقلدين مقام معظم رهبري مي توانند از رسالة حضرت امام( تقليد نمايند؟

استفاده از رسالة توضيح المسائل حضرت امام(، براي مقلدين مقام معظم رهبري است، پاسخ مثبت است، اما مشروط.

مقام معظم رهبري بنابر مصلحتي كه مدنظرشان بود، رسالة توضيح المسائل مستقل فارسي چاپ ننمودند؛ و تنها به زبان عربي، و آنهم براي مقلدين خارج از كشور، اين رساله به چاپ رسيد.

جواز استفاده از رسالة حضرت امام( ، البته نه در موارد اختلافي، به فرمايش خود ايشان مي باشد.

موارد اختلافي بين فتاواي ايشان و حضرت امام( را، كه جزئي نيز مي باشد، در كتب زير مي توانيد جستجو نماييد :

1.جزوة جيبي اختلاف فتاواي مقام معظم رهبري و حضرت امام(

2. رسالة اجوبة الاستفتائات مقام معظم رهبري، ج1و2 ،كه مشتمل بر استفائات از ايشان است، و اعم از موارد اختلافي و غير آن است.

3. رسالة توضيح المسائل مراجع، مطابق با فتاواي 12 نفر از مراجع معظم تقليد ج1و2 ، كه يكي از اين بزرگواران مقام معظم رهبري مي باشد. اين كتاب در واقع مشتمل بر 12 فتواي حضرت امام ذكر مي شود، و اگر اختلافي در فتاواي 11 مرجع ديگر، حتي در بكارگيري تعابير، در بيان حكم، و يا اصل حكم و يا موارد اضافه ديگر، وجود داشته باشد، به ترتيب ذيل، اين فتوا از مراجع ذكر مي شود :

بدين ترتيب هر كجا حرفي از مقام معظم رهبري به ميان آيد، و نظري از ايشان ذيل فتواي حضرت امام ذكر شود، حكايت از اختلاف نظر ايشان در آن فتوا مي كند؛ و درغير اين صورت، انطباق در فتوا وجود دارد.

والسلام

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.