-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1340)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(825)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(577)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39932 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

خانه كعبه اولين بار به دست چه كسي بنا شد، و چند مرتبه و به دست چه كساني بازسازي شد، و وجه نام گذاري و علت بناي آن را مي خواهم بدانم؟
كعبه در قرآن سه نام دارد: 1) كعبه: در وجه اين تسميه گويند. كه اين نام دلالت بر برجستگي و علو مي كند. به برآمدگي روي پا نيز «كعب» گويند زيرا بر مچ پا علو و اشراف دارد و چون اين خانه شريف ترين خانه ها بر روي زمين است كعبه نام گرفت. 2) مسجد الحرام: به نظر برخي مانند قتاده مقصود از مسجدالحرام حرم است كه بر مسجد احاطه دارد(تفسير كشاف ج 2 ص 437 و تفسير فخر رازي ج 20 ص 146) . 3) بيت العتيق: وجه تسميه آن اين است كه «عتق»به معناي آزاد و رها ساختن است و خداوند اين خانه را از قيد تملك هر آفريده اي رها ساخته است . نيز مي گويند: اين خانه عتيق خوانده مي شود از آن رو كه خداي تعالي زائران آن را از آتش دوزخ رها و آزاد ساخته است. در بعضي از روايات آمده است كه چون آدم به زمين فرود آمداز وحشت شكايت كرد خداي تعالي او را به ساختن كعبه و طواف آن فرمان داد و تا روزگار نوح(ع) آن خانه بر جاي بود وهنگامي كه پروردگار جهان طوفان فرستاد خانه را تا آسمان هفتم بالا برد و در مقابل موضع كعبه قرار داد و فرشتگان كنار آن خانه به عبادت مي پرداختند و هر روز هفتاد هزار فرشته بر آن در مي آورند. بعد از طوفان موضع كعبه ويران شد و پنهان ماند تا خداي سبحان جبرئيل را به سوي ابراهيم(ع) فرستاد و او را به جاي آن. راهنمائي كرد و فرمان داد تا آن خانه را بنا كند.(تاريخ مكه دكتر محمد هادي اميني ترجمه مهدي آخوندي ص 17). در سال 1039 ه . ق . بناي كعبه بر اثر سيل ويران و در سال 1040 توسط سلطان مراد تجديد بنا گرديد. تاريخ تجديد بناي كعبه در ضمن اشعاري چنين آمده: «كعبه درخشان و تابان را ده نفر بنا كرده اند كه نام آنان چنين است: فرشتگان الهي آدم و فرزندانش ابراهيم خليل عمالقه جرهم قصي ابن زبير حجاج و آخرين آنان از عثمانيان مراد است» (همان مدرك ها ص 112) ليكن مدارك تاريخي ديگري تجديد بناي آن را به فقيه شهيد ميرزين العابدين حسيني كاشاني منسوب مي دانند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.