-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7481)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1571)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1470)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1438)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1141)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(1073)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(903)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(881)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(861)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(751)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39933 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا بستن آب بر امام حسين در كربلا حقيقت دارد؟ و چند منبع براي مطالعه بيشتر معرفي نمائيد.
آنچه از نقل هاي معتبر تاريخي به دست مي آيد، موضوع تشنگي و عطش امام حسين(ع) و اصحابشان در كربلا، امري مسلّم محسوب مي شود. در اين مورد علاوه بر منابع متعدد تاريخي، انبوهي از ادبيات شكل گرفته پس از واقعه كربلا را نيز به همراه دارد؛ يعني، موضوع به قدري مسلّم و جدّي بوده است كه، شاعران نامدار، براساس آن شعر سروده اند. براي مطالعه بيشتر ر.ك: بحار الانوار، ج 45، ص 149 - ج 101، ص 46 حماسه حسيني،شهيد مطهري اللهوف علي قتلي الطفوف،سيد بن طاووس تاريخ طبري،طبري مقاتل الطالبين،ابوالفرح اصفهاني كامل الزيارات،ابن قولويه مقتل الحسين،خوارزمي نفس المهموم،شيخ عباس قمي حياة الامام الحسين بن علي،باقر شريف القرشي البداية والنهاية،ابن كثير براي كسي كه اندكي در منابع تاريخي و ادبي سير كند، ترديدي باقي نمي ماند كه يكي از ويژگي هاي واقعه عاشورا، محدوديت آب براي اهل بيت(ع) بوده است. مدّت زمان محاصره و قطع راه ارتباط با آب از روز هفتم محرم بوده است؛ ولي در اين مدت از جمله شب عاشورا، عده اي از اصحاب توانستند به آب دسترسي پيدا كنند و آن را به خيمه ها منتقل نمايند. بنابراين در روز هفتم، هشتم و نهم، گرچه محدوديت بوده؛ اما به دليل آن كه هنوز جنگي در نگرفته بود، امكان تهيه آب وجود داشت. ولي روز عاشورا، به دليل شعله ور شدن آتش جنگ، ديگر فرصت و زمينه اي براي تهيه آب نبود واگر هم اندك آبي يافت مي شد، لابد آن را براي زنان و كودكان اختصاص مي دادند. ولي ظهر عاشورا ديگر آبي در خيمه ها يافت نمي شد. ازاين رو كودكان و زنان تشنه بودند و امكان دسترسي به آب نيز وجود نداشت. بنابراين تشنگي در روز عاشورا قطعي است، ولي نسبت به قبل از آن دليل روشني ندارد. هم چنين غسل كردن در شب عاشورا از امور مسلم و قطعي نمي باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.