-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3994 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

لطفاً ثابت كنيد كه ولايت فقيه، صراط مستقيم است؟

بايد توجه داشت كه اسلام ديني است كه دربارة همة نيازها و ضرورتهاي مادي و معنوي انسان اظهار نظر كرده، و براي هر يك از آنها قانوني وضع نموده است به گونه اي كه حتي احكام و مسائل غير ضروري را نيز از نظر دور نداشته است كه با رجوع به كتب فقهيّه و رساله هاي عمليه، اين موضوع به خوبي روشن مي گردد. و هر صاحب انديشه اي بدين نتيجه مي رسد، كه ديني كه دية يك خراش كوچك را معين كرده، و اين همه دربارة مستحبات و مكروهات و مباحات حكم وضع كرده، آيا ممكن است در خصوص موضوع و مسألة حكومت و سرپرستي جامعة اسلامي و مسلمين، سكوت كرده باشد؟! بنابراين منطق و عقل چنين حكم مي كند كه در اين باره نيز بي تفاوت نبوده، پيشبينيهاي لازم را نسبت به ضروري ترين و حياتي ترين مسأله جامعة مسلمين كه حكومت است، كرده باشد. چرا كه قوانين و احكام مربوط به امور اجتماعي و سياسي مردم، با نبودن حكومت اسلامي، دستخوش انحراف، بدعت و كاستي مي گردد، و امور اخلاقي و عبادي مسلمين نيز در يك حكومت غير اسلامي، مي تواند به طور صحيح و كامل عملي گردد، و بدين ترتيب كل اسلام آسيب خواهد ديد.(1) از اينرو براي حراست از دين اسلام و جامعة مسلمين، از هر گونه تحريف و بدعتي توسط بي خردان و گمراهان، و علي الخصوص عُمّال اجانب، نياز به حكومتي كه در رأس آن فقيهي عادل، مدير آگاه به زمان، و عالم به حدود و قوانين الهي قرار دارد، اجتناب ناپذير است. تحت سرپرستي فقيه عادل، عالم، آگاه به مسائل و جريانات سياسي روز، و امين است كه احكام اسلام اجرا، نظامات دين خدا مستقر، حدود و قصاص جاري، و تماميّت ارضي سرزمين اسلامي پاسداري مي گردد.(2)

پيامبر ( مي فرمايد : علماء امتي كانبياء بني اسرائيل(3) (علماي امت من مانند پيامبران بني اسرائيل هستند.) اين بدان معناست كه وظايف خطير را در جامعه اسلامي، بايد عالمان امّت متصدي باشند.

اميرالمؤمنين علي( مي فرمايد : واجب است در حكم خدا و حكم اسلام بر مسلمين، كه هيچ عملي انجام ندهند، و دست بسوي چيزي و يا كاري دراز نكنند، و قدم در هيچ مسأله اي بر ندارند، قبل از آنكه براي خود رهبري عفيف و باورع و خداترس و عارف و عالم به احكام و مسائل قضايي و سنت رسول خدا، اختيار نمايند.(4)

سيد و سالار شهيدان، حسين بن علي(مي فرمايد : جريان همه كارها بايد بدست علماء توحيد، و بوسيلةمتخصصان دين

الهي كه نسبت به حلال و حرام خداوند، پاسداراني امين هستند، تحقق يابد.

اگرمسلمانان در هر يك از سرزمينهاي اسلامي، به اين اصل مهم عنايت و توجه جدّي مي كردند، اين همه فساد و تبهكاري و قوانين ظالمانه، در جوامع آنان لانه نمي كرد، و اينگونه تحت سيطرة استثمارگران تاريخ، و زورگويان داخلي، و دول متجاوز خارجي، قرار نمي گرفتند.

آنچه كه در اين 25 ساله اخير، با وجود تمام كاستيها و كارشكنيها و مخالفتهاي خارجي و بعضاً داخلي، موجبات سربلندي و عزت و رهايي ملّت و دولت ايران را از سيطره و نفوذ اجانب و دول شرق و غرب فراهم آورده، رهبري قاطع فقيه مجتهد،عادل، بصير، عالم و امين است ولاغير.

پس صراط مستقيم همان دين خداست. جايي است كه شيطان كمين كرده است. كسي كه با معرفت و اهل مراقبت است، مي داند راهي كه مي رود، صراط مستقيم است. و ولايت فقيه چون احكام الهي را بيان مي كند،و دين خدا را براي مردم روشن مي كند، پس در صراط مستقيم است. چون در زمان غيبت امام زمان( ،خود حضرت فرموده اند كه در امور دين، به راويان حديث، كه همان فقهاي جامع و شرائط است، مراجعه كنيد و احكام دين را از آنها اخذ كنيد.(5)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. ولايت فقيه و حاكميت ملت، سيد حسن طاهري خرم آبادي

2. ولايت فقيه، امام خميني(

3. مكاسب، شيخ انصاري، بحث ولايت فقيه

4. بحار، جلد 89،ص196

ر.ك : توصيه ها، پرسشها و پاسخ ها، حضرت آيت ا... جوادي آملي، صص33-32

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.