-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3995 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا اين مطلب صحت دارد كه آيت ا... شاهرودي اهل عراق هستند، و اگر جواب مثبت است چگونه ايشان به سمت رياست قوة قضائيه رسيده اند؟

در مورد شخصيت هاي طراز اول كشور، هميشه شايعات و اتهاماتي مطرح مي شود. آنان دائماً در معرض تهمت و بهتان قرار دارند. و از هيچ، مسائلي بزرگ مي سازند. ولي خوشبختانه جامعه ما بخصوص جوانان باكفايت اين مرز و بوم، گول شايعات را نمي خورند، و بر اساس اراجيف و هياهوي اجانب اقدام به عمل نمي كنند؛ بلكه با تدبير و تعقل و تحقيق و تفحص و كسب آگاهي، بدون تأثير پذيري از بيگانگان تصميم مي گيرند، و راه خويش را برمي گزينند.

حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي نيز از جمله شخصيت هايي است كه قبل از انتصاب به مقام قضاوت عاليه كشور، مورد اتّهام قرار گرفت. و آنچه شما خواهر عزيز و گرامي سؤال كرده اي، ماهها قبل از انتصاب ايشان، زماني كه احتمالات مختلف براي جايگزيني آيت ا...يزدي مطرح بود، در رسانه هاي بيگانه مطرح بود. ولي واقعيّت تا جايي كه ما اطّلاع داريم، همانگونه كه از پسوند نام خانوادگي ايشان مشخص مي شود، آيت ا... شاهرودي اصالتاً ايراني است، ولي در نجف متولد شده و بزرگ شده و رشد و نمو يافته است، و در دوران حاكميت حزب بعث عراق و رژيم صدام، به ايران مهاجرت كرده است. هر چند ايشان در عراق بوده است، ولي پدرشان تعمّد داشته كه تابعيت ايران را حفظ كند؛ و تابعيت عراقي نگرفته است. لذا شناسنامه ايراني براي ايشان گرفته است.

بنابراين به لحاظ قانوني هر كس تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران را داشته باشد، هر چند در خارج از ايران سكونت داشته باشد، ايراني به حساب مي آيد. همان طور كه شما نيز شنيده و بارها ديده ايد، رئيس جمهور محترم كشورمان در مسافرتهاي خارجي به كشورها، با ايرانيان مقيم ملاقات مي كند. و حتي براي مسافرت فرزندان آنان كه به لحاظ قوانين محدوديت هايي براي آنان وجود داشت، قوانيني تصويب كردند تا با مسافرت به ايران، هويت ايراني آنان حفظ شود.

پيروز و سربلند باشيد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.