-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3998 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

من بعد از گرفتن ديپلم به تحصيل ادامه ندادم و مهر امسال به كلاس هنري رفتم و نصف كاره آن را رها كردم چون زياد به آن علاقه نداشتم و حالا بيكار هستم و نميدانم چه كار كنم؟براي چه من در هيچ كاري موفق نيستم؟اصولاً در مباحث مشاوره، مشاور به آگاهي بيشتري از كم و كيف قضيه نيازمند است. مثلاً اگر بداند علّت عدم ادامة تحصيل تو چه بوده است، خيلي بهتر مي تواند راهنمايي كند، تا اينكه هيچي نداند. آيا شركت كرده اي و قبول نشدهاي؟ دانشگاه دولتي، آزاد، پيام نور و ... ؟ آيا توان مالي داري كه در دانشگاه آزاد ادامه بدهي؟ چگونه درس خوانده اي، رشته انتخاب كرده اي، كجا را برگزيده اي و ... ؟

اگر بتواني علّت را پيدا كني، و با علّت مقابله كني، قطعاً پيروز مي شوي. نوشته اي كه به كلاس هنري رفته اي و نيمه كاره رها كرده اي، و سپس خودت علّت آنرا نيز ذكر كرده اي، چون علاقه نداشته اي. اين يك واقعيت است كه هر كاري را انسان از روي بي علاقگي آغاز كند، عاقبت رهايش مي سازد، و اگر رها نكند، و با بي ميلي ادامه بدهد، چندان توفيقي در پيشبرد كار نخواهد داشت؛ و مضاعف بر آن، كار برايش زجر آور خواهد بود، و تحمل آن برايش سخت خواهد بود. ولي اگر علاقه مندي به كاري وجود داشته باشد، شانس موفقيت بسيار افزايش مي يابد. انسان از كار خسته نخواهد شد، و با علاقه و عشق به آن ادامه خواهد داد.

بنابراين تو دختر خوب و عزيزم، اولين كاري كه بايد انجام بدهي، اين است كه علاقه منديهاي خودت را شناسايي كني؛ و برا اساس آن، با توجه به استعداد و توانايي و قابليتها و مقدورات و امكانات، دست به اقدام بزني؛ و گرنه توفيق نصيبت نمي شود. گاهي ممكن است به كاري بي علاقه باشي،كه اين بي علاقگي، ناشي از ناآگاهي به ارزش و اهميت آن كار باشد. لذا كسب آگاهي و اطّلاعات از شغل ها و كارهاي گوناگون، نيز در ايجاد انگيزه و علاقه به انسان كمك مي كند.

آزاده خانم، اولين گام براي پيشرفت و سعادت و به كمال رسيدن هر انساني، آگاهي است. وقتي آگاهي كسب كردي، و اهميت و ضرورتها را دريافتي، و عاقبت و آينده و سرنوشت خودت را وابسته به آن امور دانستي، ناخودآگاه انگيزه و علاقه پيدا مي كني، و با جديت آنرا دنبال خواهي كرد.

دختر عزيزم، پس از علاقه و آگاهي، عمل و ممارست و تمرين و تكرار و تلقين، نيز بسيار ضروري و مفيد است. اگر به اين

نتيجه رسيدي كه كاري براي آينده ات خوب است، اين را مرتب تكرار كن.

در مسير زندگي علاوه بر موارد ذكر شده، داشتن الگوي ارزنده و نيكو، از مهمترين عوامل پيشرفت و رسيدن به سعادت است. سعي كن از بزرگان دين، امامان و انبياء،شخصيتهاي تاريخي و افراد حاضر و مأنوس با خودت، الگوهاي موفقي را برگزيني. زندگي آنان را مطالعه كن، بطور مرتب زندگي افراد موفق و گوناگون رامطالعه كن. اين مطالعه موجب مي گردد كه به آنان نزديك شده، تمايل پيدا كني همانند آنها بشوي. در مسير تربيت و تعالي، داشتن الگوي مناسب، از بهترين روشهاي تربيتي و رسيدن به نتايج عالي است.

اينكه به خودت تلقين كرده، يا تلقين مي كني كه انسان ناموفقي هستي، اصلاً درست نيست. تو انسان موفقي هستي كه ديپلم گرفته اي، و به كلاس هنري رفته اي. اگر رهايش كرده اي، علاقه نداشتي نه اينكه توانايي نداشتي، و موفق نشدي. فرق است بين كسي كه نميتواند، و كسي كه نمي خواهد. تو كلاس را نخواسته اي، نه اينكه نتوانسته باشي. حتي اگر نتوانسته باشي نيزدليل عدمتوفيق تونيست.چون ممكن است استعدادتو چيز ديگري باشد، و بايد در همان زمينه به مطالعه و كار بپردازي.

در عين حال توصيه مي كنيم مشاوره حضوري نيز داشته باشي، تا با آشنايي بيشتر با زواياي مشكلات، آمال و آرزوها، علائق و سليقه ها، و ارتباطات و معاشرتها، بتوان بهتر راهنمايي كرد. اميدوارم از جمله زنان آينده ساز، فعال،پرتحرك، با نشاط و موفق بشوي. انشاءا... مي شوي، اگر بخواهي.

در صدر همة مواردي كه يادآوري شد، توسل و توكل به ذات اقدس الهي، و استمداد از او، در كنار كار و تلاش و عزم جزم، بسيار كارساز و راهگشا خواهد بود. كه اميد است غفلت نورزي.و من يتّق الله يجعل له مخرجاً(1) (هر آن كس كه تقوي الهي پيشه كند،خداوند بزرگ او را از مشكلات رهايي مي بخشد.) آرزو مي كنم براي تو جان باشد.

يكياز دانشمندان مي گويد : من از موفقيت بيم دارم، زيرا موجب ركود و عدم تحرك من مي شود. (برنارد شاو)

دانشمند ديگري مي گويد : در دنيا تنها كسي موفق مي شود، كه به انتظار ديگران ننشيند، و همه چيز را از خود بخواهد.(2)

دختر نازنيم، موفقيت دو جنبه دارد : يكي تجلّي آن، يعني پيشرفت و ترقي؛ و جنبة ديگر آن، سازگار نمودن خود با مشكلات زندگي. آن زمان كه همه چيز بر ضد انسان است، اگر آدمي خود را با شرايط نامطلوب سازگار نمود، معناي موفقيت را تجسم عيني بخشيده است.

اگر در يك مورد موفق بشوي، دچار ركود و سستي مي شوي، و بلافاصله نيز بايد هدفي ديگر برگزيني، و حركت كني. ونيز اگر موفق نشدي، بايد هدفي ديگر يا كاري ديگر برگزيني، و يا علل و عوامل ناموفق بودن را شناسايي نمايي، و از بين ببري، و مجدد مشغول كار بشوي.

كمبودها و شكست هاي زندگي، به معناي از دست دادن همه چيز نيست. زيرا نيروي محركه اي كه گاهي در اثر كمبودها و سختيها و شكستها در انسان ايجاد مي شود، به مراتب قدرتمند تر از احساسي است كه در سايه موفقيت حاصل مي گردد.

و در نهايت، نبايد از ياد برد كه همه خيرها و خوبيها از جانب خداست. بديهي است كه موفقيت ناشي از لطف خداست، و عدم موفقيت نيز درصورت تلاش و تكاپو، لطف الهي است، و مصلحت انسان رسيدن به آن چيز نيست. بايد كوشيد كه با توكل به خداي بزرگ و درخواست خير از او، و تلاش و پشتكار فراوان، به فعاليت و كار مشغول شد. نتيجه هر آنچه باشد از خوب يا بدي، خير در همان است.

مطالعه به صورت حساب شده و موضوعي، با راهنمايي يكي از اساتيد، مي تواند يكي از راههاي سرگرمي باشد. و اگر علاقه مند باشي، مي تواني يك نويسنده، يا قصه نويسي،و... بشوي. موفّق و عاقبت به خير باشي.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

(1) سوره مباركة طلاق/آيه 2

لرد آويبوري، در جستجوي خوشبختي، ترجمه ابوالقاسم پاينده، ص128

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.