-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3999 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا قبر ميرزا جوادآقاي تهراني سنگ قبر ندارد؟ علت آن چيست؟ اگر طبق وصيت نامة ايشان است لطفاً شرحي در اين مورد بفرماييد.مسأله نداشتن سنگ قبر، موضوع وصيّت اين عارف وارسته بوده است، و قطعاً مصالحي را مدّ نظر قرار داده بودند، كه پيرامون آن حدسهايي مي توان زد. از جمله اينكه :

وارستگان مكتب توحيد، براي خود در پيشگاه حضرت دوست، وجودي قائل نيستند، و وجودشان يكسره خضوع و خشوع در پيشگاه حضرت احديّت است، و فاني در او مي شود. و خود را ذره اي ناچيز بشمار مي آورند. چنانكه عظمت خالق يگانه و هستي بخش مطلق را، به وسعت لايتناهي در مي يابند. و خود را به تمامه ربط به معدن فيض مي بينند، و رسالت خويش را در اين مي دانند كه مبيّن شرع مقدس اسلام، و مشعل فروزان طريق هدايت باشند، نه مانع و سدّ راه. و همت خويش را در طول عمر شريفشان به اين اخلاص مي گذرانند، تا زلال وجودشان، نور هدايت الهي به تمامه به بندگان و سالكان كوي دوست برسد، و وجودشان آئينه تمامنماي مكارم اخلاق و عمل صالح باشد، و مشوق بندگان براي ورود به وادي ايمان. و از اينكه مبادا بندگان خدا محو جلوه هاي معنوي ايشان شوند، و از مقصد اصلي دور بيفتد، در مدّت حياتشان، معمولاً براي عامه مردم ناشناخته اند. و جز با خواصي كه ظرفيت درك حضورشان را دارند، آنهم تا حدي، ظهور نمي يابند. و هر كجا اين اشتباه براي كس پيش بيايد كه نظري مستقل به توانمنديهاي روحي اين بزرگواران كند، و در آئينة وجودشان جمال و زيبايي هاي الهي را دنبال نكند، سريع واكنش نشان مي دهند، تا نكند ماية ترك و دوري افراد از پروردگار مالك الملوك گردند. و افراد را با توجهات صحيح از كمند شيطان مي رهانند، و از مسير اشتباه برمي گردانند. اين مطلب در داستان زندگاني عرفا و صالحين، به كرّات نقل شده. همچنان كه در ايام زندگاني مبارك حضرت مولي الموحدين( نيز بودند افرادي كه اين وجود را تا به حدالوهيّت بالا مي بردند، و مواجه با توبيخ و تنبيه حضرت ميشدند.

در مورد عارف و اصل حضرت آيت ا...ميرزا جواد آقاي تهراني، كه شهرة بندگي و خضوع و اخلاص بودند، نيز همينطور بود. چنانكه داستانهاي فراوان از ايشان، مؤيّد اين برداشت است. مسألة مذكور دربارة اين روح پاك، و وجود پيراسته از گزند خوديّتها و خودخواهي ها، ممكن است چنين توجيهي بيابد، كه ايشان در بعد از حيات پربركتشان نيز نسبت به توجّهات بندگان خدا، و تأثير مناسب بر احوالاتشان، بي اقتضا نبودند، و سعي مي نمايند بعد از مرگ نيز تابلوي افتادگي و عبوديّت از سيمايشان مخدوش نگردد، و همچنان تصور صحيحي از خود در اذهان بندگان خدا داشته باشند، و هدايتگر و داعي به سوي پروردگار باشند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.