-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2041)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1595)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1509)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1100)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40054 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

دربارة روز بعثت به طور كامل توضيح دهيد.

تاريخ نگاران و سيره نويسان شيعي و سني در خصوص روز بعثت پيامبر اسلام ? اختلاف نظر دارند . دانشمندان شيعه تقريبا متفق هستند كه پيامبر اسلام? در بيست و هفتم ماه رجب سال 40 عام الفيل به رسالت مبعوث شده است.1 ولي انديشمندان اهل سنت ديدگاه هاي متفاوت دارند، گرچه مشهور ميان آنها نيز اين است كه پيامبر? در ماه رمضان مبعوث شده است.2

نزول جبريل علي النبي? يوم الاثنين لسبع عشره ليله خلت من شهر رمضان، بحراء و رسول الله ابن اربعين سنه.3 بعثه الله تعالي (رسول الله) فيها ، و ذلك الشهر (شهر)رمضان.4

محمد ابراهيم آيتي در خصوص مباني شيعيان و سنيان دربارة روز بعثت پيامبر? مينويسد: درتاريخ بعثت رسول خدا? قول مشهور شيعة اماميه بيست و هفتم ماه رجب و قول مشهور فرق ديگر مسلمين ماه رمضان است ، يعقوبي مينويسد: هنگامي كه رسول خدا? مبعوث شد چهل سال تمام از عمر او سپري گشت و بعثت وي در ماه ربيع الاول و به قولي : در ماه رمضان، و از ماههاي عجم در شباط بود.5 او مينويسد: به نقل مسعود چون رسول خدا? به چهل سالگي رسيد در روز دوشنبه دهم ماه ربيع الاول ، مطابق با روز بيست و سوم آبان 1357 از پادشاهي بخت نصر و روز هشتم شباط سال 921 از پادشاهي اسكندر _ خداي عز و جل _ او را بر همه مردم مبعوث كرد.6

ابن سعد از ابن عباس و انس روايت كرده است: كه رسول خدا? روز دوشنبه مبعوث گرديد و از ابن جعفر (امام باقر? ) روايت ميكند كه : روز دوشنبه هفدهم ماه رمضان در كوه حرا فرشتهاي بر رسول خدا? كه در آن روز چهل ساله بود ، نازل شد ، و فرشتهاي كه وحي بر وي آورد ، جبرييل بود.7

1 جعفر سبحاني ، فروغ ابديت ، ص 233 ؛ محمد ابراهيم آيتي ، تاريخ پيامبر اسلام ، ص 83_84 ؛ لغت نامة دهخدا، ج 12 ، ص 18036 و دايرة المعارف فارسي ، ج 3 ، ص 2672.

2 سيره ابن هشام، ج 1،ص 273 _ 274 ؛ تاريخ طبري ، ج 2 ، ص 44 و انساب الاشراف ، ج 1،ص 115.

3 احمد بلاذري ، انساب الاشراف ، ج 1 ، ص 115.

4 سيره ابن هشام ، ج 1 ، ص 273.

5 تاريخ پيامبر اسلام ، ص 84، ترجمة تاريخ يعقوبي ، ج 2 ، ص 376.

6 همان، التنبيه و الاشراف ،ص 197 .

7 محمد ابراهيم آيتي ، تاريخ پيامبر اسلام ، ص 84 و الطبقات الكبري ، ج 1 ، ص 193 _ 194.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.