-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7895)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2021)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1666)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1593)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1508)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1098)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40057 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:26

چرا حضرت محمد در سن چهل سالگي به پيامبري مبعوث شد؟

واقعيت امر آن است كه نمي توان علت خاصي را براي مبعوث شدن پيامبر (ص) در سن چهل سالگي بيان كرد . زيرا معيار و ضابطه اي در اين زمينه بيان نشده ، از اين رو برخي از پيامبران ، مانند حضرت عيسي (ع) و برخي از ائمه (ع) مانند امام جواد (ع) ، امام هادي (ع) و امام زمان (عج) در كودگي به امامت رسيده اند. همان گونه كه برخي از پيامبران مانند حضرت نوح در پيري مبعوث شده بودند اصولا بعث پيامبران براساس شرايط و نيازهاي زمان و مصالحي كه وجود دارد صورت گرفته است. خداوند با وجود يك سري مصالح انسان و جوامع بشري كه آگاه است و شرايط زمان را مي داند، پيامبران خويش را مبعوث مي نمايد. آن شرايط و مصالح براي انسان ها بيان نشده است پيامبر اسلام (ص) نيز بر اساس شرايط و مصالحي كه وجود داشته ، چهل سالگي مبعوث شده است .

البته از برخي روايات استفاده مي شود كه عدد چهل از اهميت ويژه اي برخوردار بودهاست.

در روايتي از پيامبر (ص) آمده است: هر كس از امت من چهل حديث حفظ نمايد، در روز قيامت شفاعت كنندة او خواهم بود.(1)

حضرت موسي (ع) چهل شب به ميعاد گاه به عبادت پرداخت . (2) اين عبادت در قرب معنوي و زندگي وي بسيار تأثير گذار بود.

شايد عدد چهل به خاطر اهميتي كه دارد، در بعثت پيامبر در چهل سالگي مؤثر باشد. برخي نيز عقيده دارند انسان ها معمولا در چهل سالگي به رشد و كمال عقلي رسيده و زمينه هاي مسؤليت پذيري در اين مقطع سني بيشتر ظهور و بروز مي كند . شايد يكي از علل بعثت پيامبر (ص) در چهل سالگي همين عامل باشد.

شايد بتوان گفت: پيامبر اسلام (ص) از دورة كودكي پيامبر بود ( با خداوند ارتباط داشته و خداوند به او الهام مي كرد) ، ليكن در چهل سالگي وظيفه پيدا كرد كه پيام الهي را تبليغ كند و به مقام رسالت نايل گرديد. انتخاب سن چهل براي تبليغ حضرت هماهنگ با فرهنگ عرب هاي آن زمان است كه كم تر از چهل سال را خام و نا پخته مي پنداشتند. با توجه به اين فرهنگ موفقيت تبليغ در زير چهل سال ناچيز است. شايد بتوان گفت كه بدين جهت در سن چهل به تبليغ دين پرداخت و مأموريت يافت.

پي نوشت ها :

1 - دايرة المعارف تشيع، ج2، ص 53.

2 - بقره، آيه 51؛ تفسير نمونه، ج1، ص251.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.