-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2043)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1596)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1509)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1100)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40059 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:15

گفته شده بلال، مؤذن پيامبر(ص) عاقبت به خير نشده است آيا صحيح است يا خير؟

بلال بن ابي رياح اهل حبشه بود و از اصحاب خود پيامبر(ص) و مؤذن آن حضرت بود و در تمامي جنگهاي اسلامي شركت كرد، وي سياه چهره بود و شين را به سين تعبير ميكرد وي در فتح مكه بر بالاي كعبه رفت و اذان گفت او در ابتداء ظهور اسلام به امر ابوجهل و امية بن خلف بسيار شكنجه شد و در جنگ بدر امية به دست بلال كشته شد. بعد از رحلت پيامبر(ص) و روي كار آمدن ابوبكر، اذان گفتن را ترك كرد و نقل شده كه بلال با ابوبكر بيعت نكرد و گفت من با كسي كه پيامبر(ص) و روي كار آمدن ابوبكر، اذان گفتن را ترك كرد و نقل شده كه بلال با ابوبكر بيعت نكرد و گفت من با كسي كه پيامبر او را براي جانشيني انتخاب نكرده بيعت نميكنم و بيعت من تا روز قيامت با آن كسي است كه پيامبر او را جانشين خود قرار داد، عمر به او گفت پس نزد ما نمان، او به شام سفر كرد و در آن جا فوت كرد و در باب الصغير دفن شد.

امام صادق(ع) فرمود: رحم اللَّه بلالا فانه كان يحبنا اهل البيت... و انه كان عبدا صالحا؛ خداوند رحمت كند بلال را زيرا ما اهلبيت را دوست داشت و او عبد صالح بود.

بلال براي علي(ع) احترام خاصي قائل بود و همواره او را تعظيم ميكرد.(1)

بلال پس از پيامبر(ع) اذان را تعطيل كرد تا بر نفي خلافت علي و مشروعيت خلافت ديگران صحه نگذاشته باشد، معذلك در كتابهاي تاريخي اهل سنت به نيكي از وي ياد شده است.(2)

پي نوشتها:

1. شيخ عباس قمي، سفينة البحار، ماده بلال.

2. اسد الغابة، ج 1، ص 208؛ طبقات ابن سعد، ج 3، ص 237؛ الدرجات الرفيعة، ص 376؛ سيره ابن هشام، ج 3، ص 336 و سيره حلبي، ج 3، ص 75.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.