-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2031)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1593)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1508)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1098)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40073 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

ديدگاه جاحظ دربارة بني اميه چيست؟
جاحظ كه به عنوان يك صاحب‎نظر بزرگ حداقل در ميان اهل تسنن معروف و مشهور است در رساله‎اي دربارة بني‎اميه چنين مي‎گويد: «تا اينكه شقي‎ترين اين امت (ابن‎ملجم مرادي) علي‎بن ابيطالب(ع) را شهيد كرد و خداوند او را به سعادت شهادت نائل ساخت و آتش دوزخ و لعنت را به قاتلش واجب نمود، تا موقعي‎كه حسن‎بن‎علي(ع) به جهت پراكنده شدن يارانش خود را از جنگ كنار كشيد و بي‎وفائي آنان را به پدرش و رنگارنگ شدن آنان را در نظر گرفت و از تصدي به خلافت دست برداشت. در اين موقع معاويه به حكومت مسلط گشت و شوري را زير پا گذاشت و بر همة جمعيت مسلمانان اعم از مهاجرين و انصار در آن سال كه نامش را سال اتحاد نهادند، با كمال استبداد مسلط گشت. آن سال اتحاد نبود بلكه سال پراكندگي و تفرقه و زورگوئي و اجبار بود و سالي بود كه امامت مبدل به سلطنت كسري و خلافت غصب شده مبدل به قيصر گشت و اين تبهكاريها به عنوان جامع‎ترين گمراهي و فسق محسوب نگشت! تا اينكه معاصي و انحرافات ادامه پيدا كرد و معاويه حكم پيامبر را بدون پرده‎پوشي رد كرد و حكم او را به طور آشكار دربارة تولد فرزند در فراش و حكم زنا كار منكر شد، با اينكه همة امت اسلامي اتحادنظر داشتند در اينكه سميه زن مشروع ابوسفيان نبوده و با او زنا كرده بود معاويه با اين پليدي از حكم فاسق بيرون رفته و در گروه كفار وارد شده است. كشتن حجربن‎عدي و خوراندن همة ماليات كشور مصر به عمروبن‎العاص و بيعت گرفتن از مردم براي يزيد شهوتران و چپاول بيت‎المال و نصب واليان بر مبناي هوي و هوس و تعطيل حدود و كيفرها به جهت خويشاوندي و وساطت‎بازي، همة اينها انكار كردن احكام منصوص و قوانين مشهور و سنت‎هاي تعيين شده است كه تفاوتي با كفر به كتاب الله و رد سنتي كه مانند كتاب مشهور است ندارد. سپس قضايائي كه فرزندش يزيد و واليان و يارانش مرتكب گشتند سپس جنگ مكه و بستن كعبه به تير با سنگها و مباح كردن قتل و غارت و تجاوز در مدينه و كشتن حسين‎بن‎علي(ع) با اكثر افراد دودمانش كه چراغهائي در ظلمات بودند و برپادارندة اسلام...». رساله‎اي از جاحظ دربارة بني‎اميه3/65

ترجمه و تفسير نهج‎البلاغه ج 11
آية الله محمدتقي جعفري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.