-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7481)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1571)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1470)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1438)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1141)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(1073)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(903)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(882)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(861)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(751)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40121 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

با اين كه پيامبر اسلام صلي اللّه عليه و آله و سلم هم خودش در راه راست بود و هم مسلمانان را به راه راست هدايت كرده بود , پس چرا در حال نماز مي فرمود : اهدنا الصراط المستقيم ما را به راه راست هدايت كن آيا اين به اصطلاح علمي , تحصيل حاصل نيست ؟
جهان هستي با تمام پديده هاي خود - اعم از مادي و معنوي - قابل زوال و دستخوش تغيير و تحول اسـت ; هـمـچـنـان كـه اصل پيدايش يك پديده در پرتو علت و شرايط خاصي صورت مي گيرد , همچنين استمرار و ادامه وجود آن , شرايط و مراقبتهاي خاصي لازم دارد تا به آن لباس استمرار و بقا بپوشاند و از زوال و فناي آن جلوگيري كند . موضوع هدايت به راه راست نيز مشمول همين قانون است . بـقـا و ادامه هدايت در فردو يا جامعه , به مراقبتها و شرايطي خاص نيازمند است و الا ممكن است يـك فـرد هـدايـت يـافـتـه , در آينده عمر خود از جاده مستقيم منحرف گردد و پس از هدايت , مجدداگمراه شود . بـنابر اين , يك فرد و يك اجتماع هر چند در شرايط كنوني از نظر هدايت و عقايد دردرجه عالي و ممتاز قرار بگيرد , ولي آينده او مبهم است . او بـايـد از وضع فعلي استفاده نمايد و رو به درگاه الهي آورده و از او جدا بطلبد كه اين نعمت را كه هر لحظه ممكن است دستخوش فنا و زوال گردد , در حق او در تمام ادوار عمر برقراربدارد . و اگـر يـك فـرد هدايت يافته , بگويد : اهدنا الصراط المستقيم ما را به راه راست هدايت كن هدف اين است كه ما را در اين راه پايدار فرما و اين نعمت را درباره ما مستمر و دائمي گردان . مـفـسـر بـزرگ اسلام طبرسي در مجمع البيان مثال مي زند و مي گويد : و نظير اين گونه تـعبيرات در ميان ما فراوان است ; شما وقتي احساس مي كنيد كه مهمان عزيز شمامي خواهد كم كـم دسـت از غـذا بـكشد , فورا به او مي گوييد : ميل بفرماييد در صورتي كه او آرام آرام مشغول خوردن است , ولي منظور اين است كه اين كار را ادامه بده .

پاسخ به پرسشهاي مذهبي
مكارم شيرازي - ناصر و جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.