-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2043)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1596)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1509)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1100)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40126 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:34

تـعـداد دختران پيامبر (ص ) چندتاست ؟ افضل آنها كدام است ؟ با چه كساني ازدواج كردند ؟ و آيا اين ازدواجها نشانه بزرگواري دامادها نزد پيامبر (ص ) نيست ؟
براي تعيين عدد فرزندان پيامبر (ص ) راهي جز مراجعه به كتب معتبر تاريخي وجودندارد .يعقوبي در تـاريـخ خـود مـي نـويـسـد : هـمسران پيامبر (ص ) ... اولشان خديجه , دختر خويلدبن اسد بن عبدالعزي بن قصي بود وهمه فرزندانش جز ابراهيم از وي تولد يافتند.(1)خديجه براي پيامبر(ص ) قاسم را آورد كه كنيه رسول خدا(ص ) از اوست و پسر ديگري به نام طاهر و چهار دختر به نام هاي : زينب ـ ام كلثوم ـ رقيه و فاطمه (س ) به دنياآورد.ابن عباس مي گويد : خديجه براي پيامبر (ص ) دو پـسـر و چـهـار دخـتر به نامهاي قاسم وعبداللّه , ام كلثوم , زينب و فاطمه (س ) و رقيه آورد . (2)مـسـعودي هم در مروج , تعداد فرزندان پيامبر (ص ) را دو پسر ( به نامهاي قاسم وابراهيم ) و چـهـار دختر به نامهاي : رقيه , ام كلثوم , زينب و فاطمه (س ) دانسته است . (3)ابن هشام نيز در سيره خود چنين مي نگارد : بزرگترين دختر پيامبر (ص ) رقيه و سپس زينب و ام كلثوم و فاطمه (س ) بود . فرزندان پسر او همگي پيش از بعثت بدرود حيات گفتند , ولي دختران دوران نبوت را درك نمودند , (4) ظاهرا در ميان مسلمانان كسي شك ندارد كه فاطمه زهرا (س ) دختر گرامي پـيامبر(ص ) افضل زنان دوران خود بوده است , گر چه شيعيان معتقدند وي برترين زنان عالم از ابـتداي خلقت تا انتهاي آن آن مي باشد . (5) به هرحال رواياتي از پيامبر اكرم (ص ) نقل شده است كـه بـر افـضـلـيت حضرت زهرا دلالت دارد و ما تنها به ذكر چند نمونه اكتفا مي كنيم :1ـ صحيح بـخـاري در بـاب مـناقب فاطمه (س ) از پيامبر گرامي اسلام (ص ) نقل كرده كه فرمود : فاطمه (س ) سيده نسا اهل الجنه ـ فاطمه سرور زنان بهشتي است ) . (6)2ـ ابن سعد در طبقات الكبرا, از قـول عايشه چنين آورده است : ( قال رسول اللّه (ص ):اما ترضيين ان تكوني سيده نسا هذه الامه او نـسا العالمين , اي فاطمه آيا تو راخشنود نمي كند , اينكه سرور زنان اين امت و يا سرور زنان عالم بـاشـي ) . (7)3ـ طـبـراني نيز در المعجم الكبير مي نويسد : ( قال رسول اللّه (ص ) لفاطمه (س ) ان اللّه يغضب بغضبك و يرضي لرضاك , پيامبر (ص ) خطاب به فاطمه فرمود : اي فاطمه خداوند به جـهت غضب تو خشمناك و به سبب رضايت تو خشنود مي گردد ) . (8)روايات فراوان ديگري نيز هـمـيـن مـضـمـون را القا مي كنند .پيامبر اكرم (ص ) حضرت زهرا (س ) را به امر الهي به ازدواج حضرت علي (ع ) درآورد(9) و زينب و رقيه را به دو كافر كه بت پرست بودند , تزويج نمود كه يكي عقبه بن ابي لهب و ديگري ابي العاص بن ربيع بود كه پس از بعثت پيامبر (ص ) ميان اين دو دختر و شوهرانشان كه كافر بودند , جدايي افتاد و عتبه در همان حال كفر مردو ابي العاص پس از اينكه اسـلام آورد , پيامبر همسر وي را به او برگرداند. اين دودختر پس از فوت همسرانشان به صورت مـتـعـاقـب به ازدواج عثمان درآمدند . (10)ام كلثوم نيز به ازدواج عتيبه بن ابي لهب ( عموي بت پرست پيامبر(ص ) درآمد . (11)بنابراين به خوبي روشن مي شود كه صرف داماد پيامبر(ص ) بودن فـضـيـلت و برتري نيست ,بلكه تنها سبب و موجب برتري و فضيلت , ايمان و عمل صالح و تقواي الهي است .

پاسخ به شبهات اهل سنت
مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.