-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2041)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1595)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1509)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1100)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40206 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

ازدواج پيامبر اكرم(ص) با حضرت خديجه براساس چه معياري بود؟ آيا اگر ثروت خديجه نبود، باز هم اين ازدواج صورت ميگرفت؟
آيا عقل سليمي كه اندك شناختي از پيامبر عظيمالشأن داشته باشد، ميپذيرد ملاك حضرت در انتخاب همسر،ثروت يا عشق به جمال او و... باشد؟ پيامبري كه در اوج اخلاق و كمالات انساني است تا حدّي كه خداوند او را بهخُلق عظيم ستوده است «اِنّك لعلي خلق عظيم» و اميرالمؤمنين، علي(ع) در نهجالبلاغه، در وصف حضرتميفرمايد: «سيرتُهُ القصد، سُنَّته الرُّشد، كَلامُه الفَصل و حُكمُه العَدل؛ روش او، اعتدال و ميانهروي، رفتار او هدايت،گفتارش معيار تشخيص حق و باطل و فرمانش عدل و عدالت بود» و كسي كه همه وجود و احساسات و عواطفش فانيدر خدا بود، تا جائي كه خداوند در قرآن به او، خطاب ميكند: «اين همه خود را در راه هدايت مردم و تبليغ دين و قرآنبه رنج و مشقّت نينداز». چگونه ميتوان در مورد او اين گونه گفت؟
از طرفي، تمام متون تاريخي اتفاقنظر دارند كه پيشنهاد ازدواج، از سوي خديجه(س) بوده است و بارها ايشان، ملاكشان را براي انتخاب پيامبر(ص) سجايا و كمالات اخلاقي وي، ذكر نمودهاند. و پيامبر عظيمالشأن نيز به اين دليلكه خديجه به حُسن اخلاق، عفت و حيا، بزرگواري و بخشش شهرت داشتند، اين پيشنهاد را پذيرفتند. چنانچه نقلشده است كه يكي از القاب حضرت خديجه «اُمُّ المساكين» است چون سرپرستي ايتام و مساكين را به عهده داشتند.حضرت خديجه در طول زندگي خود با پيامبر اكرم(ص) بزرگترين حامي و ياور براي رسول خدا(ص) بودند، درحاليكه قريب به اتفاق خويشان پيامبر(ص) در صف مخالفين با او بودند و پيامبر خدا، هميشه به ياد خديجه بود وميفرمود: «چگونه او را فراموش كنم در حاليكه مرا ياري كرد، در زماني كه ديگران از ياري من دست برداشته بودند ومرا تصديق نمود، زماني كه نزديكانم، تكذيبم ميكردند.» و اين چيزي بود كه نزد پيغمبر ارزش داشت.
و اما ثروت خديجه، اولاً ثروت، نه خوب است نه بد، ابزاري است كه در دست فرد خادم و خَدوم، مثبت است و دردست ظالم، منفي. ثانياً: هر نهضتي براي پيشرفت نياز به امكانات مادّي دارد، به خصوص نهضت عظيم و جهانياسلام در آغاز از آنجا كه «اِن الله لا يَجري الامور الا باسبابها» تقدير الهي اين بود كه ثروت خديجه وسيلهاي برايپيشرفت اسلام باشد و در اين راه مصرف شود.
اگر پيامبر، كوچكترين چشمداشتي به ثروت خديجه داشت، لااقل ميبايست اندكي از آن ثروت عظيم را صرفمسائل شخصي خود نمايد. در حاليكه همه سيرهنويسان اتفاق نظر دارند خديجه تمام ثروت خود را به پيامبر(ص) بخشيد تا هرگونه صلاح ميداند، به مصرف برساند، و پيامبر عظيمالشأن تا آخرين دينار آن را در راه پيشبرد اسلاممصرف كردند و در زندگي، با نهايت فقر و سادگي و قناعت زندگي كرد.
و همچنين نقل شده است كه زنان ثروتمندي غير از خديجه(س) بودند كه به خاطر خصوصيات شخصي و ظاهريپيامبر(ص) و اهميت قبيله قريش و برگزيده بودن خاندانش كه از سروران قريش بودند، آرزوي ازدواج با پيامبر راداشتند، اما پيامبر نميپذيرفت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.