-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7486)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1576)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1472)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1440)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1145)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(1077)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(906)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(887)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(863)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(753)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40238 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

با توجه به اين كه گفته شده فالگيري حلام است و شرعاً مورد قبول نيست، پس چرا پيامبر گرامي اسلام(ص) همواره از فال نيك استقبال كرده و فال نيك را دوست ميداشتند و طيره را دشمن ميشمردند؟ مگر لازمه اين امر آن نيست كه ابتدا فالي گرفته شود؟

فالگيري غير از فال نيك يا بد زدن است. آن چه حرام است و شرعا اشكال دارد، فالگيري و مراجعه به فالگيريها است.(1) فال نيك زدن اشكال ندارد، بلكه خوب است، فالگيري اين است كه كسي با مراجعه به قرآن يا كتاب ديگر و يا كسي كه مدعي است به دست نگاه ميكند و فال ميگيرد، از آينده خبر دهد، مثلا خطاب به صاحب فال بگويد: تو گرفتار فلان مرض خواهي شد، يا صاحب پسري چنين و چنان ميشود، يا چند تا زن خواهي گرفت، يا در فلان روز پول كلاني به جيب خواهي زد.

فال نيك زدن اين است كه انسان مطلبي را به سود خود تعبير و تفسير كند،(2) تقريباً همانند تعبير خواب مثلا با ديدن يك حادثه در ابتداي سفر بگويد: ان شاء اللَّه اين مسافرت به خوبي و خوشي سپري ميشود.

در فال نيك زدن از آينده خبر داده نميشود، بلكه از خداوند طلب خير ميشود.

بنابر اين فالگيري با فال خوب زدن فرق دارد، اوليحرام است و دومي اشكال ندارد.

و اما اين كه رسول خدا(ص) فال نيك را دوست ميداشت، به خاطر اين است كه مردم را از فال بد زدن اكه اثر واقعي ندارد و تنها اثر رواني دارد، جلوگيري كند و به پيروانش ياد دهد همواره فال نيك زنيد و از خداوند كه همه تأثيرات به دست او و به خواست او است، خير و نيكي را بخواهيد، واميد به خوبي داشته باشيد.

فالگيري به عنوان شوخي و تفريح بدون اعتقاد به آن و خبر از آينده، فالگيري نيست، بلكه بازي كردن است.

پي نوشتها:

آيت اللَّه مكارم شيرازي، استفتائات، ج 1، صص 156، سؤال 563 و 564؛ آيت اللَّه فاضل لنكراني، استفتائات، ج 2، ص 495، سؤال 1304.

2 - مصطفي حسيني دشتي، معارف و معاريف، ج 7، ص 700، ماده: فال.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.