-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(8018)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(3033)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(2083)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(2050)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(2016)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1943)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1628)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1309)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(983)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(963)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40270 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:23

آيا شخص پيامبر(ص) در طول زندگي در جنگها و ساير موقعيتها كسي را كشته است؟

با توجه به اين كه در جنگها پيامبر(ص) فرماندهي ميكردند بعيد نيست كسي را كشته باشد مثلاً در بحارلاانوار آمده است: كه آيه و يوم يعضّ الظالم نازل شده درباره عقبة بن ابي معيط و أبيّ بن خلف كه اين دو با هم دوست بودند. عقبه بن ابي معيط از سفري برگشت و وليمه داد جماعتي از اشراف كه در بين آنان پيامبر(ص) هم بود بر سر سفره نشتند. پيامبر(ص) فرمود:

اي عقبه من غذايت را نم يخورم مگر اين كه تو بگويي (لا اله الاّ اللَّه و انّي رسول اللَّه).

عقبه شهادتين را بر زبان جاري كرد. پيامبر(ص) غذايش را خورد بعد ابي بن خلف كه دوست صميمي عقبه آمد جريان را به او گفت ابي بن خلف گفت: اي عقبه من از تو راضي نميشوم مگر اين كه محمد را تكذيب كني.

عقبه نزد پيامبر(ص) آمد و آب دهان به صورت ايشان انداخت ولي اين آب دهان به صورت معجزه آسايي دو تكّه شد و هر دو برگشت به صورت خود عقبه خورد و آن دو تكّه آب دهان صورت عقبه را سوزاند و تأثير بدي در صورت او گذاشت. پيامبر(ص) به عقبه وعده داد كه تا مادامي كه من در مكه باشم تو زنده خواهي بود و وقتي از مكه خارج شد در جنگ بدر عقبه كشته شد و ابي بن خلف هم به دست پيامبر(ص) كشته شد.(1)

ابن شهر آشوب مينويسد: در جنگ احد پيامبر(ص) با نيزهاش به گريبان أبيّ بن ابي خلف زد. أبيّ زخمي شد، ولي جزع و فزع كرد و صداي عجيبي ميكرد ابوسفيان به او گفت: چه شده چرا اين قدر ناراحتي ميكني؟ چيزي نشده است، بلكه يك زخم جزيي است، خوب ميشود. أبيّ گفت: محمد به من گفت: ترا ميكشم. أبيّ ناله ميكرد تا اين كه مرد.(2)

واقدي ميگويد: أبيّ بن ابي خلف به دست پيامبر(ص) در جنگ احد كشته شد.(3)

بنابراين، در مجموع جنگها پيامبر(ص) يك نفر را به نام ابيّ بن أبي خلف كشته است. واللَّه اعلم.

پي نوشتها:

1. بحارالانوار، ج 18، ص 69، ك خ 24 مناقب آل ابي طالب.

2. ح 23، نقل از مناقب آل ابي طالب، ج 1، ص 71.

3. مغازي، ج 1، ص 308.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.