-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(8018)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(3041)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(2082)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(2050)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(2018)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1943)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1626)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1309)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(983)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(961)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40273 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:12

پيامبر6فرمود: . آيا اين عمل با عدالت خداوند مطابقت دارد؟ اگر اين عنايت به هر كسي مي شد, او هم مانند پيامبر نمي شد؟

به نظر مي رسد جملهء در صدد بيان مقام پيامبر6است .ايشان بر آدم و فرزندانش , حتي بر پيامبران ديگر برتري دارد. حديثي كه ذكر كرديد, در بحارالانوار به همين منظور نقل شده است .(1) مسلّم است كه پيامبر6از فرزندان و نسل حضرت آدم و وجود مادّي او در سلسله مراتب بعد از خلقت آدم بوده و حتي مقام نبوّت او بعد از نبوّت بسياري از پيامبران بوده است ; پس اين كلام درصدد بيان اين است كه در علم خدا, نبوت پيغمبر اسلام 6از مسلّمات و علت غايي آفرينش بوده است ; به ويژه معتقديم روح پيامبر در عالم ارواح , معلم ملائكه و ارواح پيامبران الهي بوده است .

در مورد اين كه آيا پيامبر بودن آن حضرت و يا ساير پيامبران , با عدالت خدا مطابقت دارد يا خير؟ چرا خدااين عنايت را به ايشان كرد و مثلاً به ابوسفيان و ابوجهل نكرد؟

واضح است مقامات اعطايي خدا بستگي به لياقت افراد دارد. مقام امامت و پيشوايي و رهبري مردم ,شروطي دارد كه يكي از آن ها است . وقتي كه از بين همهء مردم كه آزموده شدند, كساني درامتحانات الهي سرفراز شدند, خداوند به آنان مقام نبوت و امامت را عطا مي كند.

وقتي خدا مي خواست حضرت ابراهيم 7را به مقام پيشوايي مردم بر گزيند, او را امتحان كرد.(2) هم چنين

به حضرت موسي وحي كرد: مي داني چرا از بين مردم تو را به پيامبري برگزيدم ؟ به خاطر تواضعي كه از توديدم .(3) بنابراين اعطاي پيامبري و امامت به جهت لياقت آنان است .

شما نوشته ايد: اگر خدا اين عنايت را به من يا به ديگري مي كرد, همين طور مي شد; پاسخ : خداوند به همه ءانسان ها عنايت دارد, اما نمي شود كه همهء مردم , پيامبر و امام باشند; بنابراين از بين آنان هر كس از همه بهتراست , برگزيده مي شود. اگر ساير مردم به وظايف خود درست عمل كنند, با انبيا و در درجهء آنان خواهند بود.

(پـاورقي 1.بحارالانوار, ج 16 ص 402

(پـاورقي 2.بقره (2 آيهء 124

(پـاورقي 3.اصول كافي , ج 2 ص 123مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.