-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7895)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2023)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1666)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1593)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1508)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1098)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40343 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

قرآن از طرف جبرئيل بر پيامبر6 چگونه نازل شده است؟ آيا به صورت صوت و لحن نازل گشته است؟

الف ـ قرآن از سوي خدا و به واسطة جبرائيل امين بر پيامبر6 نازل شده است و چگونگي اين نزول ـ بر اساس رواياتي كه در دست است ـ بدين صورت بوده كه جبرئيل خدمت پيامبر اكرمرسيده و آنچه از سوي خدا به او سپرده شده، براي پيامبر اسلامبازگو ميكرد. در روايتي از امام صادقآمده است: جبرائيل هنگامي كه به حضور پيامبر ميرسد، مانند بندگان مينشست و بدون اجازه وارد نميشد.(بحارالانوار، علامه مجلسي;، ج 18، ص 256.)

گفتني است بخشي از قرآن نيز بدون واسطه جبرائيل و به طور مستقيم از جانب خدا بر رسول گرامي اسلام نازل شده است.(براي آگاهي بيشتر ر.ك: علوم قرآني، محمد هادي معرفت، ص 25 و 30، مؤسسة التمهيد.)

ب ـ گويا منظور از صوت و لحن، الفاظ قرآن به شكل كنوني آن است; زيرا الفاظ قرآن الهي و بر پاية بلندي از اعجاز و زيبايي است. دلايلي چند بر وحياني بودن الفاظ قرآن دلالت دارد كه شماري از آنها به اختصار بيان ميشود.

1. نخستين دليل بر وحياني بودن الفاظ قرآن، اعجاز بياني قرآن است. تحدي قرآن كه در آيات متعددي مطرح شده است اگر نگوييم همواره، دست كم بيشتر، از جنبة اعجاز بياني و مربوط به ساختار الفاظ لفظي قرآن است و دامنة اين تحدي نه تنها كافران و مشركان، بلكه تمام انسانها و حتي پيامبر را نيز در بر ميگيرد; پس خود پيامبر نيز به عنوان يك انسان و بدون وحي الهي توان آوردن چنين كتابي را ندارد.

2. دليل دوم، تعبير قول و قرائت نسبت به وحي است. در آيات چندي، از قرآن به عنوان قول ياد شده است: إِنَّهُو لَقَوْلٌ فَصْلٌ ;(طارق،13)كه اين ]قرآن[ سخني است كه حق را از باطل جدا ميكند.; إِنَّهُو لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ;(تكوير،19) كه اين ]قرآن[ كلام فرستادة بزرگواري ]=جبرئيل امين[ است; إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاًثَقِيلاً ;(مزمل،5) چرا كه ما به زودي سخني سنگين بر تو القا خواهيم كرد.

همچنين در آيات ديگري تعبيرهاي قرائت، تلاوت و ترتيل به كار رفته است: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَان;(نحل،98); فَإِذَا قَرَأْنَـَهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُو ;(قيامت،18) پس هرگاه آن را خوانديم، از خواندن آن پيروي كن. ذَ َلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الاْ ?َيَـَتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ;(آلعمران،58) اينها را كه بر تو خوانديم از نشانهها ]ي حقانيت تو[ و يادآوري حكيمانه است.، وَ رَتِّلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً ;(مزمل،4) و قرآن را با دقت و تأمل بخوان.

با توجه به اين كه قول بر مجموع دال و مدلول اطلاق ميشود و نه مدلول تنها و همچنين قرائت عبارت است از بازگو كردن عبارات و الفاظي كه ديگري تنظيم كرده است، در برابر تكلم كه انشاي معنا با لفظ است كه خود انسان تنظيم ميكند.(علوم قرآني، ص 58.) نتيجه اين ميشود كه الفاظ و عبارات قرآن از پيامبر نيست; از اين رو نميگوييم پيامبر قرآن را تكلم كرد، بلكه ميگوييم قرآن را قرائت يا تلاوت كرد.

3. در قرآن كريم آمده است كه پيامبر اختيار تبديل و تغيير در قرآن را ندارد:

...قُلْ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنْ أُبَدِّلَهُو مِن تِلْقَآيسًِ نَفْسِيَّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلآمَا يُوحَيََّ إِلَيَّ...;(يونس،15)... بگو: من حق ندارم كه از پيش خود آن را تغيير دهم; فقط از چيزي كه بر من وحي ميشود، پيروي ميكنم. من اگر پروردگارم را نافرماني كنم، از مجازات روز ]قيامت[ ميترسم.

اين سلب اختيار، نشان دهندة آن است كه الفاظ و عبارات قرآن از پيامبر6 نيست و گرنه هر انساني ميتواند، آنچه را گفته است به تعبير و بيان ديگري بگويد.

4. پيامبر اكرمهنگام وحي تلاش ميكرد آيات وحي شده را حفظ كند و از همين رو در آغاز نبوت آيات را در حال وحي مرتّب تكرار ميكرد، تا اين كه خداوند او را از اين كار نهي فرمود و به او اطمينان داد كه حفظ و نگهداري قرآن بر عهدة او است و هيچ گاه از ضمير پيامبر6 محو يا فراموش نخواهد شد:

لاَتُحَرِّكْ بِهِي لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِيَّ # إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُو وَ قُرْءَانَهُو# فَإِذَا قَرَأْنَـَهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُو ;(قيامت،16ـ18) زبانت را به خاطر عجله براي خواندن آن ]=قرآن[ حركت مده; چرا كه جمع كردن و خواندن آن بر عهدة ماست; پس هرگاه آن را خوانديم، از خواندن آن پيروي كن.

چنان كه پس از وحي نيز پيامبر گرامي اسلامدستور ميفرمود كه آيات را بنويسند و ضبط كنند. اين حرص و تلاش در حفظ وحي به هنگام وحي و پس از آن، نشان ميدهد كه الفاظ و كلمات قرآن در اختيار پيامبر نبوده است تا هرگونه بخواهد تنظيم و ترتيب دهد.(تاريخ قرآن، محمود راميار، ص 195، انتشارات اميركبير.)

5. گذشته از آن چه به اختصار در بالا آمد، نكتة ديگري كه وحياني بودن الفاظ قرآن را به قوت تأييد ميكند، تفاوت قرآن و حديث از لحاظ سبك و بيان و شيوة تركيب كلمات و جملات است. اين تفاوت و دوگانگي كه واقعيتي انكارناپذير است و با اندك توجهي آشكار ميشود، گواه روشني بر عدم دخالت پيامبر6 در شكلگيري ساختار لفظي و بياني قرآن است و نشان ميدهد كه آنچه را پيامبر به عنوان قرآن قرائت ميكند، غير از تعبير شخص از انديشة او است.( ر.ك: پژوهشهاي قرآني، شمارة 21 و 22 /وحياني بودن الفاظ قرآن، موسي حسيني، ص 232ـ234، دفتر تبليغات حوزة علمية قم / همچنين ر.ك: مجلة تخصص دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شماره 4 و 5 (ويژه علوم قرآني و حديث) / وحي و تجربة ديني از ديدگاه قرآن و انديشمندان، علي باقري، ص 119ـ122 / علوم قرآني، ص 57ـ59. )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.