-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(8017)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(3007)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(2079)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(2023)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1998)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1936)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1624)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1306)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(982)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(958)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40402 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:13

منظور از هفت آيه (معجزه) اي كه خداوند به حضرت محمد6 داده و در قرآن فرموده: و ما تو را اي محمد با هفت آيت به سوي مردم ميفرستيم چيست؟

چنين آيهاي در قرآن نيامده است; بلكه قرآن كريم ميفرمايد: وَ لَقَدْ ءَاتَيْنَـَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَ الْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ ;(حجر،87) مقصود از سبعاً من المثاني هفت معجزه نيست، بلكه مقصود از آن سورة حمد است; چنان كه يكي از نامهاي سورة حمد، سبعالمثاني است. سبع به معناي هفت است و اين سوره هفت آيه دارد. در وجه نامگذاري آن گفتهاند: چون در هر نماز دوبار خوانده ميشود يا چون دوبار، يكي در مكه و بار ديگر در مدينه نازل شده است به آن سبع المثاني گفته شده است.( ر.ك: مجمعالبيان، علامه طبرسي;، ج 1، ص 47، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات. )

در مورد حضرت موسيغ نيز تعبير به 9 معجزه دارد نه هفت معجزه: وَ لَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَيَ تِسْعَ ءَايَـَتِم بَيِّنَـَتٍ;(اسرأ،101)

نه معجزهاي كه اين آيه به آنها اشاره كرده، عبارت است از: عصا، يد بيضا، طوفانهاي كوبنده (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ اعراف، 133)، ملخ كه بر زراعتها و درختان آنها مسلط گشت و آفت كشاورزي آبادشان شد (وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ اعراف، 133)، قمّل (شپش يا يك نوع آفت نباتي)، قورباغه كه از رود نيل سر برآوردند و آن قدر توليد مثل كردند كه زندگي آنها را قرين بدبختي و مشكلات كرد (وَالضَّفَادِعَ اعراف، 133)، دم يا ابتلاي عمومي به خون دماغ شدن و يا به رنگ خون در آمدن رود نيل به طوري كه نه براي شرب قابل استفاده بود و نه كشاورزي (وَالدَّمَ ءَايَـَتٍ مُّفَصَّلَـَتٍ اعراف، 133)، خشكسالي (وَلَقَدْ أَخَذْنَآءَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ اعراف، 130) و كمبود انواع ميوه (وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَ َتِ اعراف، 130).

شايان ذكر است كه معجزات حضرت موسي بيش از اين نه تاست; از جمله: شكافته شدن دريا (بقره، 50)، نزول مَنّ و سلويَ (بقره، 57)، جدا شدن قسمتي از كوه و قرار گرفتن همچون سايباني بالاي سر آنها (اعراف، 171)، بازگشت حيات به مقتولي كه قتل او ماية اختلاف بني اسرائيل شده بود (بقره، 73) و ... ولي از آن جا كه سياق آيه 101 سورة اسرأ نشان ميدهد، آيات نهگانه مربوط به هدايت و ارشاد فرعون و فرعونيان است; بنابراين نميتواند شامل معجزاتي مانند: شكافته شدن آب دريا و غرق شدن فرعون و فرعونيان و فرستادن مَنّ و سلويَ (بقره، 57)، خارج شدن چشمه از سنگ (بقره، 60) و مانند آنها باشد.( ر.ك: تفسير نمونه، آية الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 12، ص 309ـ311، دار الكتب الاسلاميه)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.