-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(8018)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(3041)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(2082)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(2050)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(2018)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1943)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1626)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1309)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(983)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(961)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40409 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

عقيدة شيعه در مورد جانشيني پيامبر اكرمچيست؟

به نظر شيعه، جانشين بلافصل پيامبر اسلامحضرت اميرالمؤمنين، علياست. شيعه براي اين عقيدة خود دلايل فراواني از آيات قرآن كريم و رواياتي كه شيعه و اهل سنت نقل كردهاند، دارد.

گرچه در قرآن كريم نام مبارك حضرت اميرالمؤمنين، عليذكر نشده است ولي حدود 84 آيه به امامت امامان معصوم: دلالت دارند از جمله آيات، 59 از سورة نسأ ?گطيعوا الله... و?گُولي الأمر منكم فس ?‹لوا أهل الذّكر إن كنتم لاتعلمون (نحل، 43; انبيا، 7) اتّقوا اللّه و كونوا مع الصّـَدقين (توبه، 119) إنّما وليّكم اللّه و رسوله و الّذين ءامنوا... (مائده، 55) يريد اللّه ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت (احزاب، 33) و همچنين آيه تطهير و مباهله و غيره كه اين آيات را پيامبر اكرم به ائمه اثنيعشر معصومين: تفسير و تك تك آنها را با نام و نشان و خصوصيات براي مسلمانان معرفي كردند كه از جمله آن اين حديث مشهور، به نقل از جابربنعبداللهانصاري است: جابر ميگويد: خدمت پيامبر اكرمرسيدم; در حالي كه تازه آيه 59 از سورة نسأ نازل شده بود. عرض كردم: يا رسول الله، خدا و رسول خدا را شناختيم و اطاعت ميكنيم. امّا اولي الامري كه در اين آيه آمده كيانند كه اطاعتشان همچون اطاعت شما و خداوند بر ما واجب شده است؟

پيامبر گرامي فرمودند: اي جابر! اوليالأمر، جانشينان من و امامان مسلمانان بعد از منند كه اوّل آنها علي، فرزند ابوطالب، سپس حسن، بعد حسين، بعد علي فرزند حسين، سپس محمّد فرزند علي ـ كه در كتاب آسماني تورات به باقر مشهور است و تو ايشان را خواهي ديد و وقتي ديدي، سلامم را به او برسان ـ سپس جعفرصادق فرزند محمّد سپس از آن موسي فرزند جعفر بعد علي فرزند موسيَ، سپس محمّد فرزند علي، بعد علي فرزند محمّد پس از آن حسن فرزند علي، سپس هم نام من و هم كنيهام حجت خدا در زمين و باقيمانده خدا در ميان بندگانش فرزند حسنبنعلي، همان شخصي كه خداوند به وسيلة او مشارق و مغارب زمين را فتح ميكند و او از پيروانش غايب ميشود. در زمان غيبت آن حضرت كساني در اعتقاد به امامت او ثابت قدم ميمانند كه خداوند دلهايشان را با ايمان امتحان كرده است.( كتاب كمال الدين، باب نص الله عزوجل علي القائم، ص 253. )

در روايتي ديگر از ابوبصير نقل شده كه به امام باقر7 عرض كردم! مردم(اهل سنت) به ما اعتراض ميكنند كه اگر امامان حقّند، چرا خدا نامي از آنها در قرآن نبرده است؟ امام باقر فرمود: در پاسخ آنها بگوييد: خدا نماز را بر پيغمبر9 نازل كرد و اسمي از سه يا چهار ركعت آن نبرد تا اينكه رسول خدا آن را توضيح داد و نيز فريضه حج را نازل فرمود، ولي تعداد طوافهاي هفتگانه آن را نازل نكرده تا پيغمبر9 آن را تفسير كرد; همين طور است امامت ما; خداوند آية ?گطيعوا الله و?گطيعوا الرسول و?گُوليالأمر منكم را نازل و پيامبر اولوالأمر را به ائمه اثنيعشر تفسير فرمود و اگر ساكت ميشد و بيان نكرده بود، آلعباس و آلعقيل و يا ديگران مدعي ميشدند كه مراد از اوليالأمر ماييم...( تفسير عياشي، ذيل آيه 59 سورة نسأ. )

بدين مطلب در برخي روايات اشاره شده است; شخصي از امام باقر7 تفسير آية إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الاْ ?َمَـَنَـَتِ إِلَيََّ أَهْلِهَا; (نسأ، 58) خداوند به شما فرمان ميدهد كه امانتها را به صاحبانش بدهيد! پرسيد؟ امام فرمود: مقصود ما هستيم كه بايد امام سابق، كُتب و علم و سلاح را (كه نشانههاي امامت است) به امام بعد از خود تحويل دهد.

در روايتي ديگر نيز آمده است كه امام رضا7 در تفسير اهلها در آيه شريفه مذكور (نسأ، 58) فرمود: آنها (مقصود از اهلها) ائمه از آل محمدند كه هر امامي بايد امانت را به امام بعد از خود تحويل دهد و... .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.