-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2043)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1596)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1509)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1100)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40454 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

ميدانيم كه لقمه شبههناك و حرام تأثير سويي در اخلاق كودك دارد پرسش اين است كه شيري كه حضرت محمد از حليمه خوردند آيا شبههناك نبود؟ آيا غذايي كه حضرت محمد در بين مردم كافر آن زمان ميخوردند، حرام نبود؟

بيشك يكي از چيزهاي مؤثر در روح و جسم انسان تغذيه است، لذا قرآن كريم ميفرمايد: فَلْيَنظُرِ الاْ ?ًِنسَـَنُ إِلَيَ طَعَامِهِ(عبس،24); يعني انسان هنگامي كه ميخواهد غذايي را بخورد، ابتدا دقيقاً بايد در آن بنگرد كه چه چيزي را ميخواهد بخورد؟ آيا براي روح و جانش مفيد است يا مضرّ؟ حلال است يا حرام... و...

در جاي ديگر نيز ميفرمايد: ...كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَـَتِ وَ اعْمَلُوا صَـَـلِحًا...;(مؤمنون، 51) از غذاهاي پاكيزه بخوريد و عمل صالح انجام دهيد. برخي از مفسران معتقدند ذكر اين دو (خوردن غذاي پاك و انجام عمل صالح) پشت سر يكديگر دليل بر وجود يك نوع ارتباط بين آن دو است و اشاره به اين است كه غذاهاي مختلف آثار اخلاقي متفاوتي دارد، غذاي حلال و پاك، روح را پاك ميكند و سرچشمة عمل صالح ميشود، و غذاي حرام و ناپاك روح و جان را تيره و زمينه اعمال ناصالح را فراهم ميگرداند; در مورد آثار وضعي تغذيه (حلال و حرام) فرقي بين مسلمان و غير مسلمان نيست.(ر.ك: اخلاق در قرآن، آية الله مكارم شيرازي، ج، ص-214، مدرسة الامام علي بن ابيطالب/ تفسير نمونه، آية الله مكارم شيرازي، ج، ص، دارالكتب الاسلاميه.)

علم و حكمت زايد از لقمه حلالعشق و رقت آيد از لقمة حلال

لقمه تخم است و برش انديشهها لقمه بحر و گوهرش انديشه ها

بانگاهي اجمالي به زندگي حضرت رسول اكرم معلوم ميشود كه ايشان از همان ابتدا با عنايت ويژه خداوند، در محيطي پرورش يافتند كه معنويت و وجود خداوند در آن به چشم ميخورد.

1. سرپرستان

سرپرستان حضرت مانند عبدالمطلب و ابوطالب همگي موحد و خداپرست بودند معروف است كه در موقع حمله سپاه پيل، عبدالمطلب حلقة كعبه را به دست گرفت و با خداي خود، بسان يك موحد به مناجات پرداخت و گفت: خدايا جز تو به كسي اميدوار نيستم... همچنين، ابوطالب در قحطي و خشكساليها، برادرزاده خود را به مصلي ميبرد و خدا را به مقام او سوگند ميداد و باران ميطلبيد و در اين مورد اشعار معروفي دارد كه در كتابهاي تاريخ آمده است.(فروغ ابديت، آيت اللّه جعفر سبحاني، ج 1، ص 209، دفتر تبليغات اسلامي حوزة علميه قم.)

2. دايه حضرت محمد6

حليمه، دختر ابي ذؤيب، از قبيله بني سعد است. دايگان اين قبيله از ديگران مشهورتر بودند. انتخاب دايه ازاين قبيله براي حضرت محمد، شبيه ماجراي حضرت موسي و نپذيرفتن پستان دايههاي ديگر جز مادرش است. در كتابهاي تاريخي آمده است: حضرت محمد پستان هيچ يك از زنان شيرده را نگرفت، سرانجام، حليمه سعديه آمد پستان او را مكيد در اين لحظه وجد و سرور خاندان عبدالمطلب را فرا گرفت.(همان، ص 160.)

افزون بر آن بر اساس نقل تاريخنويسان، شيري كه پيامبر از دايهاش مينوشيد رزق آسماني بود. هم چنان كه حليمه ميگويد: آن گه كه من پرورش نوزاد آمنه را متكفل شدم; در حضور مادر او، خواستم او را شير دهم. پستان چپ خود را كه داراي شير بود در دهان او نهادم; ولي كودك به پستان راست من بيشتر متمايل بود. اما من از روزي كه بچهدار شده بودم، شيري در پستان راست خود نديده بودم. اصرار نوزاد، مرا بر آن داشت كه پستان راست بي شير خود را در دهان او بگذارم. هماندم كه كودك، شروع به مكيدن كرد، رگهاي خشك آن پر از شير شد و اين پيش آمد موجب تعجب همة حضار گرديد.(همان، ص 163.)

بنابراين، با وجود عنايت ويژه خداوند به چنين خانداني، احتمال تناول لقمه شبههناك در حدّ صفر است. افزون بر آن، چنان كه در پاسخ پرسش بعدي خواهد آمد همه مردم زمان حضرت رسول اكرم كافر و بتپرست نبودند. برخي از آنها پيرو آيين حضرت ابراهيم بودند و نمونه بارز آن وجود كعبه در آنجا ميباشد.

ديگر آن كه از كجا معلوم كه همة غذاها و لقمههاي آن زمان حرام و شبههناك باشد؟ چنانچه مردم آن زمان بر اساس احكام پيامبر خويش رفتار ميكردند و داد و ستد انجام ميدادند، نميتوان گفت كه همة معاملهها و لقمههايشان حرام بوده است نظير معاملات مسلمانان با ملتهاي غير مسلمان كه هيچ فقيهي بر حرمت يا شبههناك بودن آنها حكم نكرده است (مقصود از معاملات اعم از خريد و فروش، اخذ وام، دريافت كمكهاي بشر دوستانه و... است)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.