-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1347)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(827)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40475 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چه دليل موجّهي بر خبر ندادن پيامبر اكرماز روح وجود دارد؟

مقصود شما پرسشگر گرامي، به ظاهر آية 85 اسرأ است كه خداوند ميفرمايد: وَ يَسْ ئ‹َلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَ مَآ أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلآقَلِيلاً هم چنان كه شما اشاره كردهايد، برخي مفسران گفتهاند كه خداوند در اين آيه، پرسش از روح را بي پاسخ گذاشته است; براي مثال در تفسير لاهيجي ذيل اين آيه آمده است: روح امري است كه حقيقت آن را فقط خدا ميداند و احدي اطلاع بر حقيقت آن ندارد.(تفسير القرآن، بهأالدين محمد شيخ علي الشريف اللاهيجي، تهران، مؤسسه مطبوعاتي علمي، 1363.) همچنين در تفسير تقريب القرآن آمده است: از آن جا كه سؤالهايي مانند چيستي روح، موجب هدر دادن نيروي عقلي در امور غير لازم ميشود، قرآن به اين سؤال جواب نداده است. و اين جواب ندادن اشاره به اين است كه انسان بايد نيروي خود را در امور مهم به كار گيرد، نه اموري كه به درد دنيا و آخرت او نميخورد; لذا ميفرمايد: اي پيامبر! در جواب آنها بگو روح از فرمان پروردگار من است و با فرمان او ايجاد شده و جز خدا و كسي را كه او بياموزد، كسي ديگر نميداند كه چيست. شما انسانها دانش اندكي داريد، اسرار جهان فوق حد احصا است و بشر به ميزان خيلي اندك ميداند، پس بهتر اين است كه وقت خود را صرف اموري كند كه برايش نفع دارد.(تقريب القرآن الي الاذهان، سيد محمد حسيني شيرازي، ج 15، ص 82، بيروت، مؤسسة الوفأ، 1400 ق.)

البته بسياري از مفسران ديگر معتقدند كه خداوند در آيه ياد شده به پرسش مورد نظر پاسخ داده است; براي مثال، علامه طباطبايي ميفرمايد: در جملة الروح من امر ربي، كلمة من براي بيان ماهيت و چيستي روح است; يعني روح از جنس و ماهيت امر است و مشابه همين تعبير در آيات ديگر قرآن (مؤمن،15; شوري،52; نحل،2;...) آمده است. مقصود از امر خداوند، در آية 82 يس بيان شده است: إِنَّمَآ أَمْرُهُوَّ إِذَآ أَرَادَ شَيْ ئ‹ًا أَن يَقُولَ لَهُو كُن فَيَكُون، بر پايه اين آيه، امر خداوند، همان فرمان كُنْ (= باش، به وجود بيا) به شئ است; به عبارت ديگر، امر خداوند، همان كلمه ايجاد و اصل وجود شيء است، ليكن نه از هر جهت، بلكه از لحاظ استناد به خدا و اين كه تنها وابسته به خدا است. توضيح بيشتر اين كه، بر پاية آيه 54 اعراف، هر دو حيثيتِ خلق و امر به خداوند مستند هستند: الا له الخلق و الامر، ولي اين دو با هم فرق دارند; امر ايجاد شيء است، از اين لحاظ كه اين ايجاد تنها به خدا مستند است و مختص ميباشد، اما خلق وجود شيء است از اين لحاظ كه به واسطه اسباب وعلل ديگر، به خدا مستند است; بنابراين، همة اشيا ـ و حتي ماديات كه حصول تدريجي دارند و به سبب اسباب و علل زماني و مكاني تحقق مييابند ـ داراي حيثيتي هستند كه از آن لحاظ، از تدريج جدا بوده، خارج از حيطة زمان و مكان ميباشند، و اين حيثيت همان امر خداوند و كلمه ايجاد است. آيه 50 قمر: وَ مَآ أَمْرُنَآ إِلآوَ َحِدَةٌ كَلَمْحِم بِالْبَصَر ـ كه به يكتا بودن امر و تشبيه آن به چشم بر هم زدن ميپردازد ـ بيان كننده واسطه نشدن اسباب در عالم امر و تدريجي نبودن آن است.(الميزان، علامه طباطبايي، ج 13، ص 196، مؤسسه اعلمي للمطبوعات، بيروت.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.