-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1346)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(827)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40476 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

الف ـ سورههاي بقره، نبأ و واقعه، از چندمين سوره هايي است كه بر پيامبر اكرمنازل شده است؟ ب ـ لطفاً چند نمونه از تأثيرهايي كه قرآن بر مردم زمان خود داشته است را بنويسيد.

الف ـ دانشمندان علوم قرآني، سورهها را به مكي و مدني تقسيم كردهاند; سورههاي نبأ و واقعه، از سورههاي مكي است; از اين رو، سوره واقعه، چهل و ششمين و سوره نبأ، هشتادمين سورة مكي است و سوره بقره، هشتاد و هفتمين سوره از سورههاي نازل شده و نخستين سوره از سورههاي مدني است.(ر.ك: التمهيد، آيت الله معرفت، ج 1، ص 135 ـ 138، مؤسسة النشر الاسلامي.)

ب ـ تأثير قرآن بر مردم زمان نزول، بسيار است كه بيان همة آنها از حوصلة اين پاسخ نامه خارج است. اينك به دو مورد از تأثيرهاي قرآن اشاره ميكنيم:

1. ايجاد شيفتگي، نرمي، خشوع و تواضع: اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَـَبًا مُّتَشَـَبِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلَيَ ذِكْرِ اللَّهِ ذَ َلِكَ هُدَي اللَّهِ يَهْدِي بِهِي مَن يَشَـآءُ وَ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُو مِنْ هَادٍ ;(زمر،23) خداوند بهترين سخن را نازل كرده، كتابي كه آياتش ]از نظر لطف و زيبايي و عمق محتوا[ همانند يكديگر است، آياتي مكرر دارد ]تكراري شوقانگيز[ كه از شنيدن آياتش، لرزه بر اندام كساني كه از پروردگارشان خاشعند ميافتد، سپس برون و درونشان نرم و متوجه ذكر خدا ميشود، اين هدايت الهي است كه هر كسي را بخواهد با آن راهنمايي ميكند و هر كس را خداوند گمراه سازد، راهنمايي براي او نخواهد بود. در حديثي به نقل از اسمأ آمده است: ياران پيامبر اكرمهنگامي كه قرآن بر آنها تلاوت ميشد، همانگونه كه خدا آنها را توصيف كرده است، چشمهايشان اشكبار ميگشت و لرزه بر اندامشان ميافتاد.(الجامع لاحكام القرآن، قرطبي، ج 15، ص 249، مؤسسة التاريخ العربي.)

2. نفوذ سريع و عميق آيات در دلها و ظاهر شدن اثرهاي آن پس از نزول; وقتي آيه لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّيَ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِي عَلِيمٌ ;(آل عمران،92) هرگز به ]حقيقت[ نيكوكاري نميرسيد، مگر اين كه از آن چه دوست ميداريد ]در راه خدا[ انفاق كنيد و آنچه انفاق ميكنيد خداوند از آن باخبر است. نازل شد، بلافاصله اثر خود را بر دل مؤمنان گذاشت; براي مثال، روزي مهماني بر ابوذر وارد شد، او كه زندگي سادهاي داشت، از مهمان معذرت خواست كه من بر اثر گرفتاري نميتوانم به تنهايي از تو پذيرايي كنم، من چند شتر در فلان نقطه دارم، قبول زحمت كن و بهترين آنها را بياور ]تا براي تو قرباني كنم[; ميهمان رفت و شتر لاغري با خود آورد، ابوذر به او گفت: به من خيانت كردي، چرا چنين شتري آوردي؟ او در جواب گفت: من فكر كردم روزي به شترهاي ديگر نيازمند خواهي شد، ابوذر گفت: روز نياز من زماني است كه از اين جهان چشم ميبندم ]چه بهتر كه براي آن روز ذخيره كنم.[ خداوند ميفرمايد: لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّيَ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ... .(مجمع البيان، طبرسي;، ج 2، ص 140، منشورات دارمكتبة الحياة; ر.ك: تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 19، ص 434، دار الكتب الاسلاميه ; ج 3، ص 2 ـ 3.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.