-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7165)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1334)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1326)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1307)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(814)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(801)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(666)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(651)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(576)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40484 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

هشدارهاي خداوند متعال در قرآن كريم به نبي اكرم9 يا ساير پيامبران الهي به چه معناست؟

پرسشگر محترم! هشدارهايي كه خداوند متعال در قرآن كريم به پيامبران الهي داده شده ممكن است يا از باب ضرب المثل به در ميگويم كه ديوار بشنود اياك اعني و اسمعي يا جاره است، به اين معنا كه خداوند متعال گرچه ممكن است به ظاهر مورد خطاب پيامبران الهي باشند، ولي در واقع منظور و مورد خطاب اصلي ساير مردم هستند و به اصطلاح قرآن به در گفته تا ديوار بشنود. حضرت امام صادق7 ميفرمايد: انّ الله بعث نبيه باياك اعني و اسمعي يا جاره; خداوند پيامبر خود را بر اساس ضرب المثل به در ميگويم كه ديوار بشنود مبعوث كرده است.(ر.ك: ميزان الحكمة، محمد محمدي ري شهري، ج 8، ص 101، مكتب الاعلام الاسلامي، قم.)

حضرتامام رضا7 دربارة آية عفا الله عنك لم اذنت لهم; (توبه، 43) خدا تو را ببخشد، چرا به آنها اجازه دادي. ميفرمايد: اين از جمله آياتي است كه براساس ضرب المثل به در ميگويم كه ديوار بشنود نازل شده است. و نيز آيات 65، زمر و 74، اسرأ از همين باب است(ر.ك: ميزان الحكمة، همان.) و يا جنبه هشدار و تذكر واقعي به خود پيامبران الهي دارد، چنان كه ميفرمايد: يَـََّأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ لاَتُطِعِ الْكَـَفِرِينَ وَ الْمُنَـَفِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ;(احزاب،1) اي پيامبر تقواي الهي پيشه كن و از كافران و منافقان اطاعت منما، خداوند عالم و حكيم است.

پيامبران و رهبران الهي، از آن جا كه وظيفه بسيار بزرگ و حساس را بر عهده دارند، همواره نيازمند هشدار و هدايتهاي لازم از طريق وحي و خداوند متعال هستند، بر همين اساس، خداوند متعال نيز گاهي به آنها بشارت و زماني به آنها هشدار ميدهد.(ر.ك: نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 17، ص 187 ـ 190، دار الكتب الاسلاميه، تهران.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.