-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4049 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا شاه را بيرون كردند؟بيرون كردن شاه توسط مردم، در واقع تجسّم يافتن تمام نارضايتي هاي مردم از رژيم شاه و همة برنامه ها و اعمال ظالمانه و ضدّ اسلامي او بود.

رژيم ظالم و فاسد پهلوي در طول پنجاه سال سلطنت خود با اجرا كردن برنامه هاي متعدّد ستمگرانه و گمراه كننده اش كشاورزي، بخش هاي صنعتي، و ديگر بخشهاي توليدي كشور را به مرز سقوط كشانده، تمام اقتصاد ايران را وابسته به فروش نفت نمود. و آن را هم بي رحمانه و بي حساب استخراج، و به قيمت بسيار ارزان به آمريكا و كشورهاي هم پيمانش مي فروخت. بطوري كه خود شاه در سالهاي آخر حكومتش اعلام كرده بود كه نفت ايران تا بيست سال ديگر تمام مي شود. واگر اين روند استخراج و فروش بي حساب نفت ادامه پيدا مي كرد، با توجه به تك محصولي كردن اقتصاد ايران، معنايش سقوط كامل كشور، و بيچاره شدن مردم در آينده نزديك بود.

از طرف ديگر به فساد و بي بندوباري هاي جنسي، ضد اخلاقي و ضد ديني، در بين مردم و نسل جوان، براي غافل كردن آنها از جنايتهاي خودش، بطور گسترده اي دامن مي زد.

آزادي بيان و قلم و هرگونه امكان انتقاد و اعتراض را نيز از مردم سلب نموده، با دستگيري، حبس، شكنجه و اعدام، اختناق شديدي بر جامعه حاكم نموده بود.

در نهايت، با بيدارگري هاي رهبر كبير انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني( ، مردم مسلمان و غيرتمند ايران به پا خواست، و با يك حركت و انقلاب وسيع، عليه شاه و حكومت او قيام كرد. و تمام اهداف و آرمانهاي خويش را در ايجاد حكومت اسلامي به رهبري امام خميني( مطرح نمود.

اميد است كه با پيروي از رهنمودهاي حكيمانة شاگرد و رهرو واقعي حضرت امام، يعني مقام معظم رهبري، حضرت آيتا...العظمي خامنه اي، در جهت عمل نمودن به آن آرمانها و كامل كردن آنها تلاش نماييم.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.