-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:405 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مشكل اصلي جوانان مسئله ازدواج و ارضأ جنسي است با توجه به اينكه مشكلات اقتصادي و درسي مانع ازدواج ماست براي رفع اين مشكل چه بايد بكنيم
بدون شك اشباع مشروع غريزه جنسي يكي از مهمترين نيازهاي جوانان است. حل اين مشكل در شرايط اجتماعي موجود براي دانشجويان به صورت معضل بزرگي درآمده و نيازمند امور متعددي است، از جمله: 1- همكاري بيشتر دواير مربوط دولتي. 2- جديت بيشتر جوانان در پذيرش مسئوليت زندگي و تلاش براي حل مشكلات آن. 3- همكاري و مساعدت خانواده ها. 4- تغيير فرهنگ ازدواج و تلاش براي آسان و كم خرج سازي آن. اين نكته را نيز بايد توجه داشت كه اگر در همه زمينه هاي ياد شده فعاليت جدي به عمل آيد، باز تا رسيدن به حد مطلوب فاصله زيادي در پيش است؛ و اگر خداي نخواسته كوتاهي و بي توجهي شود، چه بسا فاصله تا مطلوب افزونتر و رسيدن به آن دشوارتر شود. در حال حاضر آنچه مي توان روي آن حساب كرد وجود برخي از كمك هايي است كه به دانشجويان از نظر اعطاي وام و كمك هزينه براي ازدواج پرداخت مي شود. از طرف ديگر مي توان از اواسط مقطع كارشناسي براي خواستگاري اقدام نموده و شخص مطلوبي را نامزد كرد، ولي مراسم ازدواج را به تأخير انداخت. اين روش مزايايي دارد از جمله: 1- موجب مي شود فرد از مزاياي شيرين دوران نامزدي كه بهترين دوران زندگي است بهره مند شود. 2- مخارج سنگين ازدواج را بر دوش فرد تحميل نمي كند. 3- شخص تدريجاً براي مبارزه با مشكلات آمادگي يافته و پختگي پيدا مي كند. 4- در تلاش براي حل مشكل اقتصادي فرد را به تكاپو جهت كاريابي وا مي دارد، و چه بسا بتواند در كنار تحصيل كاري دست و پا كند و تدريجاً بر مشكلات فائق آيد. البته اين مسأله به معناي توانايي براي حل همه مشكلات نيست، از طرف ديگر هوش و زكاوت خود شخص و توقعات او و شخصي كه براي ازدواج برمي گزيند در رويارويي با مسايل بسيار حساس و سرنوشت سازند. بنابر اين در اين زمينه بايد با هوشياري كامل عمل نمود؛ لازمه آن اين است كه: اولاً فردي سازگار با شرايط خود بيايد؛ ثانياً از روحيه اي قوي براي برخورد با مسائل و حل آنها برخوردار باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.