-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4053 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

راهنمايي كنيد كه با ديگران چگونه رفتار كنم كه ديگران از من راضي باشند؟ و نام كتابي كه مي شناسيد براي من ذكر كنيد.

احساس شما نوجوان عزيز را در برقراري ارتباط با همنوعان و دوستان، ارج مي نهيم. و خوشحاليم كه ضرورت معاشرت را به عنوان يك نوجواني كه در شرف ورود به مرحله جواني است، به خوبي درك كرده اي. و مي خواهي با آگاهي و شناخت و ديدة باز به معاشرت بپردازي.

انسان به جهت اين كه موجودي است اجتماعي (1)، به ارتباط و معاشرت با همنوعان خودش علاقه مند است. و نيز از طريق اين ارتباطات، بينش زندگي و دانش اجتماعي خويش را افزايش مي دهد. اين گرايش در بين جوانان، نسبت به سايرين بيشتر است.

دوستي و مصاحبت در فرهنگ و ادبيات ما، پيشينه اي عميق، تاريخي و كم نظير دارد. برخي از حكما گفته اند : دوستان را درياب، كه زيور آسايشند و ذخيره گرفتاري. و يا هركه دوست فراوان دارد، برگردن دشمنان سوار است. (2)

دوست عزيز، دوستي و دوست داشتن، نوعي عقد برادري است كه بين افراد ايجاد مي شود. و اگر شما به عنوان يك دوست واقعي و صميمي، بين مردم ظاهر شويي، و به حقوق آنان توجه داشته باشي، و آنرا رعايت كني، مورد توجه آنها قرار خواهي گرفت.

اصولاً براي تقويت هر نوع پديدة اجتماعي و يا اخلاقي، بايد مجموعه اي از عوامل را ايجاد نمود. اصولاً كليه روابط اجتماعي با شرايط و ويژگي هاي خاص خود باقي و پايدار مي مانند. در مسأله دوستي نيز چنين است. امام صادق( مي فرمايد : حق برادر و دوستت را به استناد آنچه بين تو و او جريان دارد، به هيچ وجه ضايع مكن. زيرا اگر حقش را پايمال كردي، ديگر برادرت نيست.(3) و نيز فرمود : خداوند تبارك و تعالي، به چيزي برتر از اداي حق مؤمن، عبادت نمي شود. (4)

اين دو حديث رابطه مستقيمي را بين برادري و دوستي، و انجام حقوق و وظايفي كه انسان دارد، بيان مي كند.

جامعه اسلامي بايدجامعه اي سرشار از مهر و محبت و دوستي باشد، و همه به وظايف خود عمل نمايند؛ به عبارت ديگر دوستپذير باشد نه دوست گريز. آن جامعه قطعاً به يك جامعه يك دل و يك رنگ و ايده آل تبديل مي شود.

برادر عزيز، شما به عنوان يك نوجوان، براي اين كه بتواني رضايت ديگران را جلب نمايي، بايد دوستي خوب براي آنان باشي. و لابد مي داني كه كسي كه طرح دوستي و برادري و صميميت با ديگران امضاء نمود، علاوه بر وظايف عمومي و رعايت حقوقديگران، كه وظيفه هر مسلماني است، به دليل رفاقت و دوستي، وظايف برتري نيز پيدا مي كند؛ كه بايد به انجام آن همت گمارد.

1.يكي از حقوق اين است كه از وضع معيشتي و زندگي دوستان و همنوعان خود، اطلاع كافي داشته باشي، و در حد توان به رفع نيازهاي او بكوشي.

2. يكي ديگر از حقوقي كه اسلام بيشترين اهميت را براي آن قايل شده است، و نيز بايد به آن بيشتر توجه نمود، رفع نيازمندي ديگران است. خدمت به خلق، پس از معرفت الهي، ارزشمندترين امور است. امام صادق ( فرمود :

هر كس اعمال حج بگذارد و طواف كند، و دو ركعت نماز در مقام ابراهيم به جاي آرد، خداوند ده هزار حسنه براي او مينويسد. و هر كس حاجت و درخواست برادر مؤمن خود را برآورده كند، مانند ده مرتبه طواف خانه خداست. (5)

3. يكي ديگر از وظايف برادران ديني ودوستان نسبت به يكديگر، اين است كه عيوب همديگر را بپوشانند. پيامبر اكرم( فرمود : كسي كه عيب برادر خود را بپوشاند، خداوند در دنيا و آخرت عيوب او را مي پوشاند. (6) ولي اگر عيبهاي او رااين طرف و آن طرف بازگو كند، باعث نزاع و درگيري خواهد شد. برادر مؤمن و دوست واقعي، بايد عيوب را خصوصي و غيرمستقيم به خود فرد بگويد، در برابر ديگران از او تعريف و تمجيد كند، و اگر كسي دربارة او به بدگويي پرداخت، از او دفاع كند. طبعاً اين نوع برخوردها، جاذبة انسان را افزايش مي دهد.

4. اگر بين او و ديگر همنوعان انساني و ديني، كدورتي پيش آمد، او را عفو كند.

5. نسبت به دوستان و همنوعان خود، وفادار باشد. نشانه وفاداري اين است كه انسان به دوستان دوست خود محبت بورزد، و به دشمنان دوست خود ابراز دشمني كند. اميرالمؤمنين علي( فرمودند : دوست تو سه كس است و دشمنت نيز سه كس؛ اما دوستان تو عبارتند از : دوستان تو، و دوست دوست تو، و دشمن دشمن تو؛ ... (7)

6. كم توقعي، كم توقعي از دوستان و همنوعان، باعث افزايش دوستي و محبت ديگران، و افزايش توقع از ديگران، باعث كاهش محبت و دوستي ديگران، و گسستن پيوندهاي مودّت و محبت مي گردد. پيامبراسلام( حتي براي رسالت خود اجر نمي خواهد. (8)

7. يكي ديگر از مسايلي كه مورد جذب ديگران بسوي انسان مي شود،اين است كه براي آنان احترام و شخصيت قايل شويم،و با آنان به مشورت بپردازيم. حتي پيامبر بزرگ اسلام( با همه جلالت و عظمت، و علي رغم ارتباطش با مبدأ وحي، به مشورت با ديگران سفارش شده است : و شاورهم في الامر. (9) و نيز در مواقع گوناگون، به او مشاوره بده، و راهنمايي و هدايت و ارشاد كن. يعني همان امر به معروف و نهي از منكر، به روش درست و صحيح.

برادر عزيز و باصفا، در يك كلام مي گوييم كه در جلب توجه ديگران و رضايت آنان، بايد توجه داشته باشي كه امكان راضي كردن همه مردم وجود ندارد؛ و اگر كسي چنين باشد، منافق است، نه مؤمن. مؤمن بايد جاذبه و دافعه داشته باشد؛ البته قدرت جذبش بايد بيشتر باشد. بايد مؤمنان و بندگان راستين، به سوي او بيايند، و منافقان و سست ايمانان، از اطرافش دور شوند. اگر انسان به وظيفه ديني و ايماني خودش به خوبي عمل كند، موفق به جلب نظر مؤمنان خواهد شد.

براي آشنايي با اين مقولات، مطالعة همةكتب اخلاقي و تربيت و دوست يابي، مفيد است. به عنوان نمونه چند كتاب معرفي مي گردد :1-جاذبه و دافعه علي( ، اثر شهيد مطهري

2- گفتار فلسفي

3- آيين دوست يابي، اثر ديل كارنگي

4- آيين دوستي، اثر غلامرضا بهرامي

و...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. رجوع كنيد به كتاب جامعه و تاريخ، اثر شهيد مطهري

2. بلوغ (چه مي دانم)،موريس ربس، ترجمه حسن صفاري، ص55

3و4 . رجوع كنيد به : بحارالانوار،جلد74،ص165 و 232

5.عدة الداعي،ص178

6.المحجّة البيضاء،جلد3،ص325

7.نهج البلاغه، حكمت 295 : أصدقائك ثلاثة و أعدائك ثلاثه. فأصدقائك صديقك و صديق صديقك و عدو عدوك ...

8.سوره مباركة ص/آيه86

9.سوره مباركة آل عمران/آيه 59

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.