-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4054 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

من نوجواني 15ساله هستم كه وقتي وارد خيابان يا بازار مي شوم دراختيار نفس قرار ميگيرم و چشمانم به حرام مي افتد و نمي توانم جلوي چشمانم را بگيرم، خواهشمند است كه مرا راهنمايي كنيد من چكار كنم كه برايم مفيدباشد كه جلوي نفسم را بگيرم؟ و چه كتابهاي را بخوانم كه مفيد باشد؟سؤالت حكايت از معصوميت و طراوت جوانيت مي كند. حالي كه محبوب خداست، دغدغه ات مبارك، و حساسيّتت بجا است. و تمام بندگان خوب خدا، خوب نشدند جز اينكه مثل شما، از ميدان جهاد با نفس گذشته، بر خواهشهاي نفس و القائات شيطان فائق آمدند.

و بدان كه موقعيت مناسب اين مبارزه و جهاد، همين جواني است كه شما در آن قرار گرفته ايد.

در جواني پاك زيستن شيوه پيغمبري است و رنه هر گبري به پيري مي شود پرهيزگار

راجع به گناه چشم، يا چشم چراني، سؤال كرديد. و اينكه چطور مي شود بر اين خواهش نفساني چيره شد. يك نكته را در ابتداي پاسخ دقت كنيد، و آن تفكيك نگاههاي حرام، از غير حرام است. اگر چشم شما يكبار و غير عمد، و بصورت غيرخيره به نامحرم بيفتد، نگاه حرام نيست. و در صورت تعمد، و معمولاً نگاه دوم، كه توجيهي بر آن نيست، مشمول گناه چشم چراني است.

و اما در اين قسم ازنگاهها، اگر به بيماري تبديل شده باشد، مراحلي براي درمان آن ذكر مي نماييم.

خود مي دانيد كه بطور دفعي و بدون تلاش و پشتكار مستمر، به كمترين موفّقيّت در هر زمينه نمي توان دست يافت. طي كردن اين مسير سخت و طاقت فرسا، نياز به يك برنامه عملي مناسب، و يك اراده قوي دارد.

چه بسا افراد زيادي دچار مشكل چشم چراني هستند، و متأسفانه به آن توجّهي نمي كنند. و چه بسا آنرا مشكل تلقي نمي كنند. ولي خوشبختانه، شما ضمن آگاهي از سوء بودن آن، در صدد حل آن هستيد. در اين باره نكاتي را يادآور مي شويم. و در پايان راهكار

عملي مناسبي جهت تقويت اراده، به عرضتان مي رسانيم. زيرا حل اين مشكل، در گرو تقويت اراده است.

اما نكات ضروري عبارت است از :

1- سعي كنيد در مكانها و زمانهايي كه احتمال وقوع چشم چراني بيشتر است، حاضر نشويد.

2- در صورت مواجهه و لزوم تكلّم و گفت و گو با جنس مخالف، سعي كنيد كه به حداقل سخن و مواجهه اكتفا نماييد.3- سعي كنيد با مطالعه و پيدا كردن شناخت بيشتر در اين زمينه، ضررها، خطرات و آثار سوء چشم چراني را در ذهن خود مجسم كنيد.

4- به تدريج خود را به سحرخيزي و قرائت قرآن، مقيّد كنيد.

5- سعي كنيد كه اين نكته را به ذهن خود بسپاريد، و آنرا در مواقعي كه با چشم چراني روبرو مي شويد، به ياد آوريد : دوست ندارم ديگري به ناموس من، خواهر، مادر و همسرم نگاه كند. و آنها مورد چشم چراني ديگران واقع شوند. بنابراين دوست نداشته باشم كه به ناموس ديگري نگاه كنم، و چشم چراني كنم.

جهت تقويت اراده و كنترل نگاههاي غير مشروع، توصيه هاي زير را رعايت نماييد :

الف) هر روز صبح اين جمله را چندين بار به زبان آوريد، و به خودتان تلقين كنيد : من به خوبي قادر هستم، كه اين عادت بد را از خود دور كنم

ب) هر روز صبح بعد از نماز، با خداي خود شرط كنيد كه هرگز نگاه عمدي به نامحرم نكنيد. و براي اين كار از خداوند استعانت بجوييد.

ج) در طول روز كاملاً مراقب خود باشيد. و هرگاه دچار وسوسه شديد، با بخاطر آوردن شرط و عهد خود در ابتداي روز، با آن مخالفت كنيد.

د) شب، قبل از استراحت و خواب، تعداد ارتكاب اين عمل را محاسبه كنيد؛ و در يك جدول، موارد تخلّف، و عدم تخلّف را يادداشت نماييد.

هـ) نسبت به موارد عدم تخلّف، خداي را شكركنيد؛ و در موارد تخلّف، توبه نموده، خود را تنبيه و سرزنش كنيد. (مثلاً خود را تنبيه مالي كنيد، و صدقه بدهيد. و يا روزه اي بگيريد. و يا هر نوع تنبيه ديگري را بر خود لازم كنيد. البته مشروع و مقدور.

ضمناً مي توانيد در طي يك برنامة دراز مدت با خود شرط كنيد، كه تعداد اين خلاف را هر روز يك مورد كاهش دهيد. تا تعداد موارد در روز به صفر برسد. مثلاً اگر هم اكنون روزي 10 بار مرتكب اين خلاف مي شويد، روز دوم به 9 بار، روز سوم به 8 بار، و يا شبيه اين برنامه؛ به تدريج تعداد موارد خلاف را كم كنيد. ليكن در اجراي برنامه، كاملاً قاطع و جدي باشيد؛ و هرگز از آن تخطّي نكنيد.

همچنين جدّيت در اجراي برنامه زير، پشتيباني نيرومندي در رسيدن به مطلوب است :

1)داشتن مطالعاتي پيوسته پيرامون معاد، و آثار و عواقب وخيم و دهشت زاي معاصي. در اين صورت حب گناه تدريجاً اندك مي شود؛ و به فرض كه چنين نشود، خوف عذاب الهي، مانع انجام گناه مي گردد.

2) اشتغال نفس به عبادات؛ مانند : نماز شب، قرائت هر روزه قرآن، روزه، دعاها و ...

3) حضور قلب در نماز، و توجه به اينكه با چه كسي صحبت مي كنيم، و چه مي گوييم، و در چه جايگاهي هستيم. يعني خود را بنده اي ذليل در پيشگاه رب الارباب ديدن. و در قيام نماز چنان باشيم،كه گويي قيام قيامت است.

راهي كه صدرصد گناه نكردن را در تمام زندگي تضمين كند، براي افراد عادي بشر، چيز سهلي نيست. زيرا انسان موجودي مختار است، و داراي تمايلات گوناگون. بلي، با عزمي آهنين، و مبارزه اي دائمي با نفس، و اميد به عنايت و لطف و كرم خداوند به بندگاني كه خالصانه تمنّاي خارج شدن از جهنم رفتار و كردار خويش را دارند، تدريجاً مي توان به چنين جايگاه رفيعي دست يافت. و اصلاً فرصت عمر براي همين آزاد شدن از يوغ شياطين است تا در نتيجه اين تلاش مقدس، در آخرت از مصاديق و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون باشيم.

در ضمن دوري از عواملي كه انسان را به گناه متمايل مي سازد، مانند محيطهاي آلوده به گناه، و دوستان ناباب، و همچنين نشست و برخاست با انسانهاي مؤمن و خداترس واقعي، و تابلوهاي زيباي مجاهده با نفس، و كساني كه سالكان پيشرو در ميدان جهاد و مبارزه بوده اند، و رؤيت زيبايي هاي معنوي در كلام و رفتار و اخلاقشان، انسان را اميدوار و با انگيزه مي سازد.بـه اميـد مـوفّقيـّت و پيـروزي شمـا.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. سوره مباركه بقره/آيه 62 ، (و خوف و ترسي بر ايشان نيست، و محزون نمي شوند.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.