-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4061 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ماه در عقرب يعني چه؟ و چرا در حلية المتقين نوشته شده است كه عقد در وقتي كه ماه در عقرب است انجام نپذيرد؟

قمر در عقرب، يك اصطلاح نجومي است؛ و آن هنگامي است كه ماه در سير و حركت خود در برج عقرب قرار گيرد. و عقرب يكي از صور بروج دوازده گانه بود، كه شامل 21 ستاره داخل در صورت، و سه ستاره خارج از صورت بود. كه اين حالت ستاره، شكلي شبيه كژدم را درست مي كرد. بنابراين به آن عقرب مي گفتند.(1) وماه در سير خود چند بار در برج عقرب قرار مي گيرد، كه برخي از تقويم ها مثل تقويم (سالنامه) قدس روزهايي را كه ماه در عقرب است، ذكر مي كنند.

و اين كه در روايات اهل بيت( آمده است كه وقتي قمر در عقرب است، عقد و ازدواج صورت نگيرد، داراي يك حقيقت و اثري است كه از ما پوشيده است. و ما يقين داريم كه ائمه هدي( ، از يك بينش خاصّي برخوردار مي باشند؛ و ما نمي توانيم به تمام دلايل و فلسفة گفتار آنان پي ببريم (مثل نصيحت يك طبيب دلسوز است، كه مثلاًَ مي گويد فلان غذا را بخورد، يا نخور؛ چون او دلايل و اثرات آن را مي داند.) و خواندن عقد ازدواج در اين اوقات، حرام وباطل نيست؛ بلكه بهتر است كه در چنين اوقاتي، عقد صورت نگيرد.منابع و مآخذ :

معاريف و معارف، سيد مصطفي دشتي، ج8 ؛ لغت نامه دهخدا، ج31،ص366مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.