-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4062 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

من يك نوجوان هستم وظيفه بنده در خانه چيست كه كارهايي را كه در مسجدانجام مي دهم زير سؤال نرود؟ لطفاً بنده را راهنمايي كنيد.در خصوص سؤالي كه مطرح كرده اي، بهتر بود كه نوع كارهايي را كه در خانه و مسجد انجام مي دهي و زير سؤال مي رود، مشخص مي كردي؛ تا بهتر بتوان قضاوت و راهنمايي كرد. در خصوص اين سؤال چند نكته قابل تصور است كه مطرح مي شود، ولي اگر حضوري و يا تلفني تماس بگيريد، بهتر مي توان اظهار نظر كرد.

1.ممكن است بين شما و اعضاي خانواده در خصوص بعضي كارها تعارض وجود داشته باشد، بدين معنا كه شما برخي كارها را ضروري و مقيد بدانيد، يا برعكس غير ضروري و غير مفيد، و يا حتي خلاف شرع و نامقدس، يا برعكس مقدّس، و اعضاي خانواده شما نظري غير از اين داشته باشند. در اين صورت بايد بررسي شود كه كدام يك از دو طرف ديدگاهشان به خير و صلاح نزديك است، و در هر مورد به صورت جداگانه قضاوت و اظهار نظر كرد.

2. ممكن است رفتار و عمل شما با بيان و گفتار شما در منزل و مسجد متفاوت باشد؛ يعني به آنچه مي گوييد در مسجد پايبند باشيد، ولي در منزل پاي بندي نداشته باشيد. به عبارت ديگر شخصيتي كه در مسجد از شما نمود و بروز مييابد، با آنچه در منزل ظهور مي يابد، متفاوت باشد. در اين صورت مورد اعتراض خانواده قرار خواهد گرفت.

3. ممكن است آنچه شما در مسجد تعقيب مي كني و به دنبال آن هستي، از ديدگاه خانواده صواب نباشد. در اين صورت آن را زير سؤال خواهند برد. بايد بررسي كني،و سپس آنچه مي گويند اگر بر حق باشد، بپذيري؛ و اگر مطابق با حق نباشد، به تبيين و توضيح منطقي و استدلالي آن بپردازي.

4. قاعدتاً خود شما به عنوان نوجواني كه در حال فراگيري علوم و دانش ديني هستي، مي داني كه برخي كارها و افعال در برخي اماكن قبيح است، و نيز برخي كارها و افعال مخصوص و ويژه برخي اماكن است. بنابراين ممكن است اين تعارض و تضاد بدينجهت باشد كه شما بين اعمال و افعال مسجد و منزل تفاوت قائل نشوي، و يا بر عكس اعضاي خانواده توقع داشته باشند اعمال و افعال مسجد و منزل يكسان باشد.

در هر صورت احترام به پدر و مادر حتي اگر كافر و مشرك باشند، واجب و لازم است؛ چه رسد به اين كه هم دين و هم مسلك باشند. و فرزندان مجاز نيستند نسبت به پدر و مادر بي اعتنايي و بي احترامي كنند. پيامبر اكرم( فرمودند : سه چيز است كه كسي را به ترك آن رخصت نيست : اول) نيك رفتاري با پدر و مادر، چه مسلمان باشد چه كافر. دوم) وفاي به عهد، چه مسلمان باشد چه كافر. سوم)بازگرداندن امانت، چه به مسلمان باشد چه به كافر. (2)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. پيامبر اسلام مي فرمايد : سؤال كردن كليد گنجينه هاي دانش است... ، (كنزالعمّال، 28662؛ تحف العقول،41)

2. نهج الفصاحه، حديث

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.