-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4065 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با توجه به اينكه مفاسد اقتصادي برخي از چهره هاي ظاهراً انقلابي، باعث بدبيني نسبت به اصل نظام اسلامي و دلسري مردم گرديده، علت عدم برخورد قاطع، مستقيم و علني مقام معظم رهبري با مواردي كه اقدام مقتضي از سوي مسؤولين مربوط صورت نميپذيرد چيست؟در خصوص سؤالي كه فرموده ايد بايد عرض كنيم كه بين برخورد قاطع و برخورد مستقيم فرق است.

توضيح اينكه مقام معظم رهبري در خصوص برخورد مناسب و قانوني با افرادي كه آلوده به مفاسد اقتصادي هستند، به وظيفة خويش با قاطعيت تمام عمل نموده اند. يعني در فرمانها و ديدارهاي عمومي و خصوصي خود دائماً بر لزوم پيگيري جدّي و برخورد قاطعانة قانوني با صاحبان پرونده هاي مفاسد اقتصادي تأكيد فرموده اند؛ و به صراحت مساوي بودن همة افراد جامعه را در برابر قانون بارها تذكر داده اند، و از قوة قضائيه خواسته اند تا بدون هر گونه ملاحظه كاري، با مفاسد اقتصادي برخورد نمايند.

اما اينكه خودشان بخواهند برخورد مستقيم با اين افراد داشته باشند، اين انتظار بجايي نيست. زيرا در نظام جمهوري اسلامي هر كس وظايفي دارد؛و قوة قضائيه و دادگاههاي مربوطه، وظيفة بررسي و برخورد مستقيم با اين افراد را دارند. (نه اينكه رهبري بخواهند مستقيماً وارد اين قضيه شوند و با افراد برخورد كنند.)

به هر حال تشكيل پرونده، بررسي اتهامات، تحقيقات كافي، صدور حكم و اعلام نظر در جرائم، نيازمند كارهاي وسيع و مدّت داري است، كه نهاد قضائي براي انجام همين كارها تشكيل شده است. و برخورد مستقيم با تمام مسايل ريز و درشت جامعه را نمي توان از يكنفر انتظار داشت.

ضمناً اينطور نيست كه مقام معظم رهبري با مسؤوليني كه اقدام مقتضي را صورت نداده باشند، برخورد نكرده باشند. بلكه اولاً، انجام نشدن اقدامات مقتضي توسط مسؤولين ذيربط در موضوعات خاص، بايد به اثبات برسد. و سپس بررسي شود كه آيا برخوردي از سوي معظم له صورت گرفته يا نگرفته است. و چون مورد بخصوصي در اين سؤال مطرح نگرديده، نمي توان فعلاً در اين خصوص قضاوت كرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.