-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4069 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در خصوص آقازاده ها كه انگار قوة قضائيه فقط يك تلنگر كوچك زد، توضيح دهيد.

مبارزه با مفاسد اقتصادي كشور، آن هم در سطح كلان، يكي از حركتهاي بسيار خداپسندانه و مورد علاقة قاطبة مردم ايران، و از مسايل مهمّي است كه شديداً مورد تأكيد مقام معظم رهبري نيز بوده است.

قوة قضائيّه با الهام از فرمايشات معظم له، وبا توجه به واقعيتهاي موجود در جامعه، اين حركت را شروع كرد.

در جريان مبارزه با مفاسد اقتصادي، و پرونده هايي كه مورد بررسي قرار گرفت، نام بعضي از آقازاده ها، يعني كساني كه به نحوي به بعضي از افراد متشخّص جامعه انتساب دارند، نيز مطرح شد.

در ديدارهاي خصوصي كه قوة قضائيّه با مقام معظم رهبري داشتند، معظم له دائماً تأكيد بر پيگيري و برخورد جدّي با اين مفاسد داشته اند.

بدون هر گونه ملاحظه كاري در خصوص آقازاده ها و امثال آنها، اين اقدامات تاكنون به اينجا منتهي شده است كه برخي از اين پرونده ها، بخاطر پرداخت ديون بدهكاران به طلبكارانشان، و پس گرفتن شكايت از طرف شاكيان، مختومه گرديد.

و برخي پرونده ها نيز هنوز مفتوح است، و به واسطة گستردگي آن، در مراحل تحقيقات بيشتر و بررسي عميق تر قرار دارد.و ما هم منتظر هستيم تا قوة قضائيه نتايج آن را به اطلاع عموم برساند.

به هر حال آنچه مسلّم است اين است كه اجراي قانون اسلام در حق تمام افرادجامعه، آن چيزي است كه مطلوب، و مورد رضايت خداوند و همه مردم جامعه است. و در اين قضيه تبعيضي نبايد وجود داشته باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.