-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:407 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا اقرار و اعترافي كه با زور گرفته مي شود اعتبار قانوني دارد؟
از نظر قانوني اقرار و اعترافي كه با اجبار و آزار گرفته شده، فاقد اعتبار است و كسي حق ندارد براي گرفتن اقرار و اعتراف، ديگري را آزار و شكنجه دهد. اگر مواردي وجود دارد كه چنين موضوعي خارج از مقررات و ضوابط شرعي و قانوني صورت گرفته است، آن را به دفتر مقام معظم رهبري و نيز قوه قضاييه منعكس كنيد تا پي گيري شود و افراد خاطي مجازات شوند. البته اين را نيز نبايد از نظر دور داشت كه در مواردي (مانند اين كه امنيت كشور و سلامت جوانان از طرف سوداگران مرگ در خطر بوده و ضروري است كه باندهاي خطرناك آنان كشف شود) مي توان به نحوي از آنان كسب اطلاع كرد. البته اين كار نيز بايد تحت ضوابط و قانون صورت گيرد. اين موارد گرچه براي همه ناراحت كننده است؛ ولي براي حفظ مصالح جامعه چاره اي نيست. در اجراي حدود نيز اين موضوع وجود دارد؛ مثلاً از نظر فقهي حد دزدي در مرتبه اول (با 16 شرط) قطع انگشتان دست راست است. حال آيا اين قضيه براي كسي گوارا است؟ مسلماً چنين نيست؛ ولي آن گاه كه امنيت جامعه به خطر بيفتد و هزاران انسان به دليل خطر دزدان، هر شب در كابوس به سر ببرند، قطع دست و بالاتر از آن، منطقي و قابل درك است. بنابراين گرچه ما تأثر شما را از آنچه براي دوستتان اتفاق افتاده درك مي كنيم و به جا مي دانيم؛ ولي هيچ گاه از حق به خاطر احساسات نبايد گذشت؛ به ويژه در مورد قاچاقچي ها و كساني كه با مواد مخدر هستي جوان ها و خانواده هاي آنان را نابود مي كنند و نه يك بار كه هزاران بار و هر لحظه آنان را مي كشند و شكنجه مي دهند. حال آيا مي توان ناراحتي يك پدر و مادر را به خاطر اعتياد فرزند و متلاشي شدن خانواده با هيچ معياري ارزيابي كرد. پس واقع بين باشيم و حقيقت را بپذيريم. به اميد آن روزي كه خلاف كار نباشد تا مجازاتي در كار باشد. در پايان مقايسه بين حكومت اسلامي و حكومت طاغوت، امري ناروا است. در زمان طاغوت افراد متدين و مسلمان همانند شهيد غفاري ها، سعيدي ها و... زير بدترين شكنجه هاي قرون وسطائي قرار مي گرفتند و به شهادت مي رسيدند ولي در جمهوري اسلامي ايران، اگر هم كسي مورد آزاد قرار گيرد، عموماً متخلفين جامعه هستند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.