-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7171)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1356)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1328)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1312)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(851)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(813)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(656)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40702 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چه نكاتي در سيره حضرت داود وجود دارد؟
يكم: حضرت داود (ع) واجد همه كمالهاي انساني و الهي كه براي عموم انبيا ياد شده، مي باشد. يعني آن حضرت از اوصاف نبوت عامّه برخوردار است، چنانكه همه اوصاف كمالي كه براي انبياي ابراهيمي (عليهم السلام)، يعني ذريّه صالح، محسن و عادِل حضرت ابراهيم خليل ثابت شده باشد، مانند امامت، براي داود (ع) نيز ثابت است.

دوم: گرچه همه انبياي ابراهيمي از فضايل ويژه برخوردارند، ليكن برخي از آنها، به لحاظ مقطع حساس تاريخ نبوت، سر سلسله پيامبران بعد از خود بوده اند، نظير حضرت داود (ع) كه بزرگ خاندان (آل داود) بوده و مؤسّس سلسله اي تازه است، چنانكه در سوره (سباء) چنين آمده است: (... اِعْمَلوُا الَ داودَ شُكْراً وَقَليلٌ مِنْ عِباديَ الشَكُور) سبأ/13.

سوم: گرچه همه انبيا داراي مقام خلافتند، ولي درباره برخي از آنها تصريح به خلافت شده نظير آنچه درباره حضرت داود وارد شده است: (يا داوُد اِنَّا جَعَلْناكَ خَليفةً في الْاَرْضِ فَاْحْكُم بَيْنَ الناسِ بِالْحَق) ص/26.

چهارم: برهان نبوت عامه اقتضا دارد كه پيامبران الهي، گذشته از تعليم كتاب و حكمت و تزكيه نفوس آدميان، موظّفند كه خار راه را بردارند، چنانكه آيات (وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبيّ قاتَل مَعَهُ ربِّيُون كَثير) آل عمران/146؛ (تَقْتُلون أَنْبياءَ اللهِ) بقره/91، (وَقَتْلِهمُ الْأَنْبياء بِغَيرَ حَق) نساء/155، (وَيَقْتُلونُ النَّبيين بِغَيْرِ حَقّ) آل عمران/21 شاهد بر آن است. گرچه ممكن است پيامبري در عصر رسالت يكي از انبياي بزرگ، مأموريت خبر، ارشاد و هدايت نداشته باشد واين براي آن است كه آن پيامبر بزرگ، رسالت تأسيس حكومت را داشته و مأمور جهاد و دفاع بوده است. خصيصه اي كه نصيب حضرت داود شد، حضور تنگاتنگ وي در صحنه نظامي و مباشرت به قتل جالوت بوده است كه قرآن كريم اين نبرد و ظفر را نقطه عطفي در تاريخ پر افتخار حضرت داود شمرده، مي فرمايد: (فَهَزَموهُم بِإِذْنِ اللهِ وَقَتَلَ داودَ جالوتَ وَاتاه اللهُ الْمُلكَ وَالْحِكْمة وَعَلَّمَهُ مِمّا يَشاء...) بقره/251.

پنجم: هنگام بازگويي داستان انبيا، ضمن آن كه نام حضرت داود صريحاً در سلك انبياي نام آور برده شد، از اعطاي زبور كه كتاب جذبه و نيايش و مناجات عبد و مولاست چند بار گفته شده: (وَاتَيْنَا داودَ زَبُوراً) نساء/163 و اسراء/55.

ششم: يكي از بهترين روشها براي دعوت به شكيبايي و پايمردي، يادآوري سيره مردان استوار و نستوه است. قرآن كريم در اين بخش، نام چند پيامبر را بازگو كرده و به رسول اكرم(ص) مي فرمايد: سيره آنان را به ياد بياور. يكي از آن معدود انبيا، حضرت داود(ع) است كه خداوند در اين باره چنين فرموده: (اِصْبِر عَلي ما يَقُولُونَ وَاَذْكُرْ عَبْدَنا داودَ ذَا الْأَيَدْ إِنَّه أَوّاب) ص/17.

هفتم: گرچه ظهور انبياء، غالباً در كسوت رحمت است، ولي گاهي به اقتضاي ضرورت، درجامه حشمت وغضب نيز ظهور مي كنند كه در اين حال مظهر قهر خداوند شده، كساني كه مورد بي مهري آنان قرار گرفتند مستحق عذاب الهي خواهند شد، چنانكه در سوره (مائده) چنين آمده است: (لُعِنَ الَذينَ كَفَرُوا مِنْ بَني اِسْرائيلَ عَلي لِسان داودَ وَعيسيَ ابنِ مَرْيَم ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانوا يَعْتَدُون) مائده/78.

هشتم: ساده زيستي داود و ارتزاق از دسترنج خويش مورد استناد حضرت علي (ع) واقع شده، مي فرمايد: (... فَلَقَد كانَ يَعْمَل سَفائِفَ الخَوصْ بِيَدهِ ...) (نهج البلاغه، خطبه 160.)؛ داود (ع) با دست خود از ليف خرما زنبيل مي بافت.... و از بهاي آن قرص نان جو تهيه مي كرد.

نهم: شب زنده داري حضرت داود مورد استشهاد حضرت علي (عليهما السلام) قرار گرفته است، چنان كه به نوف بكالي مي فرمايد: در چنين ساعتي داود ازخواب برخاست و گفت اين همان ساعتي است كه دعاي هيچ بنده اي بدون استجابت نخواهد بود، مگر چند نفر....) ( نهج البلاغه، حكمت 104.).

: آية الله جوادي آملي
تفسير موضوعي قرآن ج 7 (سيرة پيامبران(ع) در قرآن)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.