-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4072 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

يكي از فروع دين اسلام امر به معروف و نهي از منكر است چنانچه فردي امر به معروف و نهي از منكر را انجام ندهد عادل است يا نه؟1.ابتدا بايد عرض كرد كه عادل كسي است كه در مرتبه اي از تقوا قرار دارد، كه درپي انجام واجبات، و پرهيز از گناهان است. و نشانة عدالت آن است كه گناهان كبيره(1) را انجام نمي دهد، و گناهان صغيره را تكرار نمي كند. (2)

در مورد نشانةعدالت، همچنين فرموده اند : نشانة عدالت آن است كه اگر از اهل محل، يا همسايگان او، و يا كساني كه با او معاشرت دارند، حال او را بپرسند،خوبي او را تصديق كنند. (3)

2. امر به معروف هر چند واجب است، و ترك آن معصيت دارد(4)، اما شروط و مراتب مهمي دارد، كه حتماً بايد مراعات شود.

و از جملة شرايط مهم اين است : 1- انجام امر به معروف و نهي از منكر، منجر به صدمة بدني يا ضرر قابل توجهي (مثل ريختن آبرو، يا اخراج از محل كار، آوارگي و ... نشود. 2- احتمال تأثير امر به معروف و نهي از منكر را در شخص مورد نظر بداند. و اگر احتمال دهد كه تأثير ندارد ـ مثلاً شخص عمداً و از روي اختيار اين كار (گناه) را انجام مي دهد ـ يا اينكه با گفتن يك نفر اثري ندارد،امر به معروف و نهي از منكر واجب نيست.

3. از دو مطلب بالا استفاده مي شود كه اگر كسي عمداً اين فريضه بزرگ را ترك كند (در حالي كه مي داند واجب بوده، در اسلام تأكيد فراوان به آن شده است)، حتماً از عدالت خارج خواهد بود؛ منتهي بايد اين نكته مهم مورد توجه قرار بگيرد كه همانطور كه گفته شد، بايد شرايط و مراتب امربه معروف و نهي از منكر حتماً مدنظر باشد؛ و نمي توان به مجرد ترك امر به معروف و نهي از منكر، او را از عدالت خارج دانست. يك فرد مسلمان هيچگاه سريع قضاوت نمي كند، و به ديگران سوء ظن و تهمت و ... روا نمي دارد. مگر اينكه واقعاً يقين پيدا كند كه چنين افعالي از فردي سر زده است.

انشاءا...، خداوند همة ما را آشنا و عامل به احكام الهي بگرداند.

منابع و مآخذ :

1. گناه كبيره بزرگ است، كه بر آن وعدة عذاب و آتش داده شده است؛ مانند دروغ، تهمت. غير آن را گناه صغيره گويند.

2. كتاب آموزش احكام، محمد حسين فلاح زاده، ص19/به نقل از تحريرالوسيله، ج1،ص10،م28

3. كتاب آموزش احكام، محمد حسين فلاح زاده، ص19/به نقل از فرموده آيت ا...گلپايگاني و خوئيره

4و5. توضيح المسايل مراجع، سيد محمد حسن بني هاشمي خميني، ج2،ص618به بعد

6.رساله اجوبة الاستفتائات، مقام معظم رهبري،ص229 تا 235مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.