-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1348)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(828)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40722 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:11

حذيفةابن اليمان چگونه در شناسائي منافقان رازدار پيامبر شد؟
يكي ديگر از افتخارات حذيفه، منافق شناسي او بود. هنگام بازگشت پيامبر اسلام از جنگ «تبوك» در ركاب آن حضرت بود، او مركب رسول خدا را ميراند و «عمار»، افسار آن را در دست داشت.
در اثناي راه به گردنهاي رسيدند، ناگهان گروهي از منافقان كه شمارة آنان به دوازده نفر ميرسيد، از كمينگاه بيرون آمدند تا پيامبر را ترور كنند پيك وحي فوراً جريان را به پيامبر گزارش داد، پيامبر به حذيفه فرمود:
« به صورت مركبهاي آنان بزن»، حذيفه به صورت مركبهاي آنان كوبيد و آنان را عقب زد و نقشة سوء آنان را خنثي كرد
اين گروه با هم تباني كرده بودند كه سر راه پيامبر كمين نموده حضرت را به قتل برسانند، آنان قرار گذاشته بودند كه اگر موفق به اجراي اين نقشه شدند كه چه بهتر، و اگر پيش از اقدام، شناخته شدند بگويند:
«شوخي ميكرديم»!
خداوند پس از اين حادثه طي آية 65 از سورة « توبه» پرده از نقشه خائنانة آنان برداشت و فرمود: « اگر از آنان بپرسي خواهند گفت: « شوخي ميكرديم»
باري هنگامي كه پيامبر و همراهان به منزل رسيدند، پيامبر از حذيفه پرسيد: آيا چند نفر از آنان را شناختي؟
عرض كرد: هيچ كدام را نشناختم. پيامبر اسامي يكايك آنان را گفت. در اين هنگام آتش خشم حذيفه از توطئة شيطاني آنان زبانه كشيد و با سيماي شجاعانه و مصمم اجازه خواست كه حضرت او را مامور كشتن آنان بنمايد، پيامبر موافقت نكرد و فرمود:
« نميخواهم بگويند: محمد پس از پيروزي، دست به خون دشمنان خود آلوده كرد» ( مجمع البيان /3/46 )
آري حذيفه از آن تاريخ، منافقان را كه ماسك اسلام به چهره زده و در جامعة اسلامي رخنه كرده بودند ولي باطناً منكر اسلام بودند، بخوبي ميشناخت زيرا پيامبر آنان را به وي معرفي كرده بود. روي همين اصل بود كه او «رازدار پيامبر» لقب يافته بود. (تاريخ بغداد /1/161)
روزي اميرمؤمنان (ع) برفراز منبر كوفه آغاز سخن كرد و فرمود: «مشكلات خود را از من بپرسيد پيش از آنكه از ميان شما بروم» در اين هنگام شخصي بنام « ابن الكواء» از پاي منبر برخاست و سؤالاتي از حضرت كرد و امام همه را پاسخ گفت.
ابن الكواء سپس از وضع عدهاي از ياران پيامبر پرسيد تا آنكه به حذيفة رسيد. اميرمؤمنان (ع) فرمود:
«حذيفه منافقان را ميشناسد و اسامي آنان را ميداند، و اگر از حدود الهي(حرام و حلال) از او بپرسيد، خواهيد ديد به اين مسائل دانا و آگاه است» (بحار الانوار /10/123)
بر اساس همين منافق شناسي حذيفه بود كه در دوران خلافت عمر، افرادي كه ايمان و نفاق آنان مشكوك بود، تا حذيفه بر جنازة آنان حاضر نميشد، خليفه وقت، جرات نماز خواندن بر آنان را نداشت ( اسد الغابه /1/391)

: آية الله جعفر سبحاني
شخصيتهاي اسلامي شيعه ج 1 ـ 2

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.