-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7481)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1571)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1470)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1438)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1141)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(1073)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(903)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(882)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(861)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(751)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40765 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

درباره جنگهاي صليبي توضيح دهيد .
در كتاب تمدّن اسلام و عرب ، حدود 27 صفحه درباره جنگهاي صليبي نگاشته شده است و خلاصه آن چنين است كه پس از آن كه بيت المقدس در زمان عمر به دست مسلمانان فتح شد و از دست مسيحيان بيرون آمد ، مسيحيان گاه و بيگاه به زيارت بيت المقدّس مي آمدند تا زمان هارون الرشيد كه كاروانهايي بزرگ از مسيحيان آزادانه بدان جا سفر مي كردند . علّت آن بود كه ميان هارون الرشيد كه و شارلمان ، روابط حسنه برقرار شده بود . سپس ، اندك اندك شام به تصرف تركمانان در آمد و مسلمانان از دست آنان در آزار افتادند . مسيحيان به حساب گذشته ، آزادانه مي خواستند به بيت المقدس در آيند ، ولي تركمانان مانع مي شدند و مي گفتند بايد اجازه بگيريد و با خواري و زبوني زيارت كنيد و به وطن خود باز گرديد . مسيحيان از اين كار ناراحت بودند . در اين ميان شخصي به نام « پير » ، كه بسيار پست بود برخي او را ديوانه مي دانند ، تصميم گرفت با مسلمانان بجنگد . اين ماجرا در حدود قرن يازدهم ميلادي روي داد . جمعيتي بسيار در حدود يك ميليون و سيصد هزار نفر برا جنگ با مسلمانان هم سوگند شدند و مانند سيل به سوي شرق سرازير گشتند . اين نخستين جنگ بود و پس از آن هفت بار ديگر جنگ در گرفت كه آنها را جنگهاي صليبي مي نامند و در حدود دويست سال طول كشيد و سرانجام مسيحيان با يك ميليون تلفات بيت المقدس را گشودند پس از چند سال ، مسلمانان بيت المقدّس را از مسيحيان باز گرفتند و ديگر مسيحيان نتوانستند آن جا را باز پس گيرند .
قلم از نوشتن جناياتي كه مسيحيان به مسلمانان روا كردند ، شرم دارد . « روبرت » راهب مسيحي ، درباره جنايات صليبيان در شهر « مارا » ، كه خود به چشم ديده است ، چنين مي نويسد :
سپاهيان ما درگذرها و ميدانها و پشت بامها در گشت و حركت بودند و مانند شير ماده اي كه توله اش را ربوده اند ، از قتل عام لذّت مي بردند . كودكان را پاره پاره مي كردند و جوان و پير را در يك رديف از دم شمشير مي گذرانيدند و هيچ كس را باقي نمي گذاشتند و براي اين كه به كار خويش شتاب دهند ، چندين نفر را با يك ريسمان به دار مي آويختند . من از ديدن اين كارها در شگفت بودم كه اين جماعت با اين كه شمارشان بسي بيشتر است و بسياري از آنان مسلح اند ، چرا بدون هيچ دفاعي ، جان خود را در كف گذاشته ، به قربانگاه حاضر مي شوند . سپاهيان ما هر چه را مي يافتند ، بي درنگ مي ربودند ، شكم مردگاه را مي دريدند و پول و جواهراتشان را از لباسهايشان بيرون مي آوردند . امان از حرص و طمع ! در كوچه هاي شهر نهرهاي خون جاري بود و از چهار سو ، لاشه هاي كشتگان روي هم انباشته و سربازان روي آنها مي گذشتند . سرانجام « بوآمون » تمام كساني را كه در صحن قصر گرد آورده بود ، احضار كرد و زنان و مردان پير و بيمار را از دم شمشير گذرانيد و ديگران را ، كه جوان و توانمند بودند ، براي فروش به بازار انطاكيه فرستاد . اين قتل عام در روز يكشنبه ، دوازدهم دسامبر روي داد ، ولي چون تمام آنان را نمي توانستند در يك روز بكشند ، ناچار باقيمانده را روز دوم به قتل رسانيدند . اين كه اقوام شرقي ، كه در آن زمان بسيار بافضيلت و شايسته بودند ، درباره چنين دشمني چه در ذهن داشتند ، تصورش چندان مشكل نيست ، چنانكه مي بينيم تاريخ آنان پر است از تنفّري ژرف از صليبيان و درباره همينان است كه سعدي شيرازي مي گويد : « نشايد كه نامش نهند آدمي » .
در ضمن بدانيد كه تاريخ گواه است بر اين كه مسلمانان به هنگام فتح بيت المقدس هيچ گاه دست خويش به جنايت نيالودند و به ويژه با اسيران جنگي با مهرباني و مدارا رفتار مي كردند .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.