-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7472)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1552)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1468)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1435)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1119)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(1057)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(896)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(860)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(859)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(747)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40766 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

حضرت علي ( عليه السلام ) در نوزدهم ماه مبارك رمضان كه - مثلاً - در زمستان بوده ، ضربت خورده است . اين را نيز مي دانيم كه سال قمري با سال شمسي ، در حدود يازده روز تفاوت دارد . ولي اينك ملاحظه مي كنيم كه روز نوزدهم رمضان گاهي در زمستان و گاهي در تابستان و گاهي در پاييز و بهار است . پس ، در اين صورت ماه قمري صحيح نيست و تاريخ دقيق را نشان نمي دهد ، و همچون ديگر روزهاي سوگواري و اعياد مذهبي اين اشكال پيش مي آيد كه گاهي در پاييز و گاهي در بهار و گاهي در فصلهاي ديگر است ؟
سال و ماه چيزي قراردادي و براي تنظيم امور آدمي است ، ولي براي اين كه قرارداد از ريشه اي طبيعي نيز برخوردار باشد و اشتباهي پيش نيايد ، آن را منطبق بر حركت كواكب آسماني كرده اند . برخي مردم ، مقياس محاسبه سال و ماه را گردش آفتاب ( يا گردش زمين به دور خورشيد ) قرار داده اند و « سال شمسي » پديد آمده است كه منطبق بر فصلهاي چهارگانه است . برخي ديگر مبدأ آن را گردش ماه به دور زمين قرار داده اند كه بر فصلهاي چهارگانه شمسي منطبق نيست .
نتيجه اين كه اگر ماههاي قمري همواره بر فصلهايي معيّن از سال تطبيق نكند ايرادي بر آن نيست؛ زيرا مقياس سنجشش گردش آفتاب و فصلهاي چهارگانه نيست و اگر در برگزاري مراسم سوگواري و جشن فصول را در نظر نمي گيريم ، براي اين است كه مقياسهاي اين مراسم همان ماههاي قمري است كه مطابق با گردش ماه است نه خورشيد آنچه مورد نظر ماست ، اين است كه آن رويداد در چه روزي از ماه قمري واقع شده است نه در چه فصلي از سال .
اين را نيز بايد دانست كه تنظيم تمام تواريخ اسلامي بنابر ماه قمري است . حتي تقويم قمري ، كه تقويم مذهبي ماست ، از جهاتي بر تقويم شمسي برتري دارد . مثلاً محاسبه ماههاي قمري براي بيشتر مردم از محاسبه ماههاي شمسي آسان تر است به گونه اي كه حتّي مردم بيابانگرد مي توانند ماههاي قمري را باز شناسند و حساب كنند ، ولي براي محاسبه ماههاي شمسي به « تقويم » نيازمندند . به عبارتي ديگر ، معمولاً متوان به وسيله ماههاي قمري ، آغاز و پايان و حدود تقريبي هر ماه را تعيين كرد و اگر به قرص ماه بنگريم ، تقريباً مي توانيم بدانيم چند شب از ماه گذشته است . ولي در ماههاي شمسي ( = برجها ) تعيين ايّام ماه براي كساني كه تقويم مكتوب ندارند ، به هيچ رو ممكن نيست . حتّي باز شناختن آغاز و پايان ماه نيز بدون آن امكان ندارد و تنها محسابات نجومي از عهده اين كار بر مي آيد .
وانگهي ، تعيين اين كه - مثلاً - اينكه ، فروردين ماه است يا ارديبهشت ماه بدون تقويم مكتوب ميسّر نيست ، در حالي كه تقويم ماههاي قمري ، صفحه آسمان است و مطالعه طلوع و غروب ماه و هلال و تربيع و بدر براي همگان ممكن است . پس ، اگر اين ماهها با فصلهاي سال تطبيق نمي كند ، در برابر اين همه مزايا ، ايرادي بر آن نمي توان گرفت .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.