-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7167)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1335)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(820)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(803)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(668)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(652)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(576)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40783 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

نظر شيعه درباره حجاج عادل و خدمتگزار اسلام چيست ؟
حـجاج بن يوسف ثقفي در سال 41 هجري در شهر طائف به دنيا آمد , در سال 75 هجري از طرف عـبـدالـمـلك بن مروان به عنوان حاكم عراق انتخاب شد كه مدت خلافت وي رامجموعا 31 روز نوشته اند . (1)در تاريخ آمده است كه وقتي عبدالملك , حجاج را به جنگ با عبداللّه بن زبيرفرستاد . فـرمان حكومت مكه را نيز برايش نوشت و او پس از پيروزي بر عبداللّه بن زبير از مكه راهي مدينه شـد . وقـتـي حـجاج به مدينه رسيد دو ماه در مدينه رحل اقامت افكند و به شهادت تاريخ در اين مـدت كـمال بد رفتاري را با مردم داشت و به مردم تحقير و اهانت روا مي داشت و در توجيه عمل خـويـش مـي گفت اينها قاتل خليفه خليفه رسول اللّه , عثمان بن عفان هستند .(2) يا ابن خلكان دربـاره اخـلاق و رفـتـارش بـا مردم مي نويسد:( و كان الحجاج في القتل و سفك الدما و العقوبات غـرائب لـم يـسـمع مثلها).(3)از آدم كشي و خون ريزي و عقوبت دادن و شكنجه نمودن حجاج , داسـتـانـهـا و افسانه هاي عجيب و غريبي نقل شده كه شبيه آن را تا به حال از كسي نشنيده است .سيوطي ديگر مورخ اهل سنت , برخورد حجاج با مردم را اينگونه توصيف مي نمايد : ( وقد قتل من الصحابه و التابعين ما لا يحصي فعلا من غيرهم و ختم في عنق انس و غيره من الصحابه حتما , (4) حـجاج تعداد بي شماري از صحابه رسول خدا و تابعين را به قتل رسانيد تا چه رسد به قتل و غارت ديـگـران , غـير از صحابه و تابعين , او بي حرمتي را به جايي رسانيد كه علايمي را برگردن صحابه بزرگوار رسول خدا , انس بن مالك وحتي ديگران نهاد ) .شخصيتي كه با صحابه پيامبر خدا(ص ) ايـن گـونـه رفتار مي نمايد و به مردم مدينه النبي آن همه بي حرمتي روا مي دارد , به طور حتم با ديـگـر مخالفان خود خصوصا آنان كه متعهد به پيروي از اهل بيت پيامبر (ص ) بوده اند , رفتاري به مراتب سخت تر و شديدترداشته است .پيشواي پنجم پيروان اهل بيت پيامبر , امام محمد باقر (ع ) در توصيف رفتار حجاج باشيعيان و محبان اهل بيت پيامبر (ص ) مي فرمايد : شنيدن كلمه زنديق و يا كـافـر بـراي حجاج بسيار بهتر و آسان تر از آن بود كه كلمه شيعه علي بن ابيطالب را بشنود .(5)او شـيـعـيان و محبان حضرت علي (ع ) را آن چنان شكنجه مي داد كه زير شكنجه جان مي سپردند , مثلا افرادي , مانند عطيه بن سعد را به جرم دوستي و محبت علي بن ابيطالب در يك محفل چهار صد ضربه شلاق مي زد تا يك ناسزا به حضرت علي (ع )بگويد . (6)بنابراين چنين شخصيتي را كه با صـحـابـه پيامبر و محبان و دوستداران اهل بيت پيامبر (ص ) اينگونه رفتار مي كرده است , چگونه مي توان خدمتگزار اسلام ناميد , ازاين رو شيعه نه تنها حجاج را خدمتگزار اسلام و عادل نمي داند , بـلـكـه او را يـكـي از فـتـنـه هـاي دوران حـكومت بني اميه مي داند و دوران حكومتش را يكي از سـيـاه ترين دوران ها ميداند كه بر مسلمين و اسلام گذشته است .اما اين سوال مطرح مي شود كه چـگـونه حجاجي كه اين همه ظلم و اجحاف كرده است ,عده اي او را به عنوان خدمتگزار اسلام و مـسـلـمـيـن و خـلـيفه عادل مي دانند ؟ البته علت آن روشن و واضح است , زيرا همواره در كنار حـاكـمـان ظالم , عده اي انسان متملق و چاپلوس بوده اند كه نان به نرخ روز مي خورده اند و براي رسـيدن به دنيا و مال و منال به دروغ پردازي پرداخته و اعمال ناشايست و به دور از خوي انساني خـلـفاي جائر را توجيه مي كرده اند , بنابراين اگر حجاج خليفه عادل مي شود , خيلي جاي تعجب نيست .

پاسخ به شبهات اهل سنت
مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما 1- مـسـعـودي , مـروج الـذهـب , ج 3, ص 121, طبع دارالكتب العلميه ـ بيروت .2- طبري , تاريخ الـطـبـري , ج 2, ص 231. منشورات موسسه الاعلمي للمطبوعات ـ لبنان .3- ابن خلكان , و فيات الاعـيـان , ج 2, ص 31 طبع دارالكتب العلمي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.