-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7481)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1571)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1470)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1438)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1141)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(1073)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(903)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(882)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(861)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(751)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41143 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با اين كه در زمان خلفاي سه گانه اسلام گسترش يافته، چرا آنان در نزد شيعه بي ارزشند؟
رديدي نيست كه در زمان سه خليفه اول، اسلام گسترش فراواني پيدا كرد. البته اين گسترش تنها به دليل خلافت شخص عمر و يا عثمان نبوده است؛ بلكه به جهت حقانيت اسلام و حركت عدالت خواهانه آن بود كه شور عجيبي را در بين مردم پديدار ساخته و به سرعت در بين ملل مختلف رشد مي كرده است. در هر صورت هيچ كس منكر اين واقعيت نيست كه در ميان خلفا اين توسعه صورت گرفته است؛ ولي بحث تشيع و تسنن يك بحث كلامي است. شيعه معتقد است كه بنا به نص صريح بايستي حضرت علي(ع) به خلافت مي رسيد؛ ولي بنا به دلايلي ديگران در اين زمينه پيشدستي كرده و مسير خلافت را به گونه اي تغيير دادند كه نهايتاً بني سفيان - كه از دشمنان ديرينه اسلام و آزاد شدگان پيامبر(ص) در فتح مكه بودند - زمام مسلمين را به دست گرفتند و همين امر موجب آن شد كه اسلام نتواند مسير تكاملي خود را طي كند. براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: 1- بررسي مسائل كلي امامت،ابراهيم اميني 2- امامت و رهبري،شهيد مطهري 3- آنگاه هدايت شدم،تيجاني سماوي، ترجمه: سيد محمد جواد مهري 4- اهل سنت واقعي كيست؟،تيجاني سماوي، ترجمه: سيد محمد جواد مهري 5- از آگاهان بپرسيد،تيجاني سماوي، ترجمه: سيد محمد جواد مهري 6- اهل بيت، كليد مشكل ها،تيجاني سماوي، ترجمه: سيد محمد جواد مهري 7- همراه با راستگويان،تيجاني سماوي، ترجمه: سيد محمد جواد مهري 8- عبداللَّه بن سبا، ج 3 - 1،علامه عسكري 9- نقش ائمه در احياي دين، ج 15 - 1،علامه عسكري 10- يكصد و پنجاه صحابي ساختگي،علامه عسكري 11- نقش عايشه در تاريخ اسلام،علامه عسكري 12- انديشه هاي اسلامي در ديدگاه دو مكتب (ترجمه معالم المدرستين)، ج 2 - 1 ، علامه عسكري، ترجمه: دكتر جليل تجليل 13- حق جو و حق شناس (ترجمه المراجعات)، علامه سيد شرف الدين، ترجمه محمد رضا امامي 14- شيعه در اسلام،علامه طباطبايي 15- شيعه و تهمت هاي ناروا،علامه جواد شري 16- شيعه پاسخ مي گويد،سيد رضا حسيني نسب 17- فريب،صالح الورداني 18- خاطرات مدرسه،سيد محمد جواد مهري 19- سيري در صحيحين،محمد صادق نجمي 20- الغدير،علامه اميني 21- عبقات الانوار،ميرحامد حسين 22- احقاق الحق،علامه شهيد تستري 23- شبهاي پيشاور،سلطان الواعظين شيرازي 24- راه ما، راه و روش پيامبر ما،علامه اميني، ترجمه: موسوي همداني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.